Terug naar huis: uw medicatie

Na een raadpleging of opname kan uw behandelplan wijzigen. De arts of verpleegkundige overloopt alle wijzigingen zodat u goed op de hoogte bent. Wanneer u medicatie nodig hebt, maakt de arts een voorschrift op zodat u uw medicatie of gezondheidsproducten kan afhalen in de (ziekenhuis)apotheek.

Voorbeeld van een medicatieschema.

Medicatieschema

Om een goed en duidelijk overzicht te bewaren van uw medicatie, is het belangrijk dat u een up-to-date medicatieschema krijgt van uw zorgverlener. Dit overzicht helpt om uw medicatie thuis correct in te nemen.

Indien nodig past uw zorgverlener uw medicatieschema aan na een raadpleging of opname of voegt nieuwe medicatie toe aan het overzicht. Zo hebt u een duidelijk beeld van uw (nieuwe) therapie en zien uw zorgverleners in de eerste lijn (bv. uw huisarts, uw huisapothekers, eventueel een thuisverpleegkundige) ook meteen met welke geneesmiddelen u behandeld wordt.

Het medicatieschema tijdens en na uw afspraak

  • Vraag uw arts om een medicatieschema wanneer u het ziekenhuis verlaat. Zo vergeet u thuis niet wat afgesproken werd.
  • Bewaar het schema en volg de richtlijnen nauwkeurig op.
  • Hebt u een nieuwe afspraak bij een (huis)arts of wordt u opgenomen? Neem het medicatieschema dan zeker mee.

Voorschrift op papier.

Voorschriften

Sinds september 2021 is het mogelijk dat medicatievoorschriften niet meer afgedrukt worden, maar meteen aan uw elektronische identiteitskaart (eID) worden gekoppeld.

U hebt als patiënt of mantelzorger altijd het recht om toch nog een papieren afdruk te vragen (het 'bewijs van elektronisch voorschrift', zie afbeelding).

De arts kan deze barcode ook naar uw persoonlijk e-mailadres of naar uw medisch dossier mynexuzhealth versturen, indien u dat wenst.

Apps en websites

Er bestaan verschillende apps en websites om het overzicht van al uw beschikbare voorschriften te raadplegen, bv.

Bij de apotheek

Wanneer u naar een openbare apotheek gaat, kan de apotheker op verschillende manieren uw voorschriften opvragen om de medicatie af te leveren:

  • Via het inlezen van uw eID: zo krijgt de apotheker een overzicht van alle actieve voorschriften en kan u aangeven welke medicatie u precies wil afhalen.
  • Via het inscannen van de barcode op papier, in een e-mail of in een van de beschikbare apps: zo krijgt de apotheker meteen toegang tot dit ene voorschrift.
  • Via het ingeven van uw rijksregisternummer wanneer de apotheker een therapeutische relatie met u heeft. Deze therapeutische relatie wordt aangemaakt wanneer uw apotheker minstens 1 keer per 15 maanden uw eID inleest. Opnieuw krijgt de apotheker zo een overzicht van alle openstaande voorschriften.

Bekijk de mogelijkheden in een filmpje

Brochure

Laatste aanpassing: 2 maart 2024