Wie brengt u op de hoogte over uw opname?

Denk eraan om uw ziekenfonds, hospitalisatieverzekering en uw huisarts op de hoogte te brengen zodra uw opname gepland en geregeld is.

Ziekenfonds

Ook het ziekenhuis brengt uw ziekenfonds op de hoogte van uw opname. Maar als deze opname het gevolg is van een ongeval, meld dit dan uitdrukkelijk aan uw ziekenfonds. Informeer daar ook naar eventuele attesten die bij uw opname moeten worden ingevuld.

Hospitalisatieverzekering

Verwittig uw verzekeringsmaatschappij als ze bijdraagt in de ziekenhuiskosten. Vraag ook hier naar de nodige formulieren.

UZ Leuven heeft met een aantal verzekeringsmaatschappijen contracten afgesloten om de kosten ten laste van de patiënt rechtstreeks aan de verzekering aan te bieden. Hiervoor is voor elke opname een betalingsakkoord van uw verzekering nodig. Informeer u tijdig bij uw verzekeringsmaatschappij.

Hebt u een hospitalisatieverzekering, lees dan voor uw opname uw polis nog eens door. Zo weet u precies welke kosten de verzekering terugbetaalt en welke niet. 

Huisarts

Breng voor alle duidelijkheid uw huisarts op de hoogte van de geplande opname. Hij ontvangt achteraf immers de onderzoeksresultaten en de medische gegevens.

Werkgever

Werknemers

Bent u in loondienst? Bezorg dan binnen de twee werkdagen:

  • Een attest van arbeidsongeschiktheid aan uw werkgever.
  • Het getuigschrift van arbeidsongeschiktheid aan de adviserend geneesheer van het ziekenfonds.

Ambtenaren

Ambtenaren laten de verplichte attesten door de behandelende arts invullen. Vraag uw administratie naar deze attesten.

Zelfstandigen

Zelfstandigen bezorgen, indien nodig, binnen 60 dagen een attest van arbeidsongeschiktheid aan het ziekenfonds.

Laatste aanpassing: 17 januari 2024