Wat brengt u mee voor uw opname?

Breng altijd uw eID en contactgegevens van een naaste en uw huisarts mee. Lees wat u nog moet meebrengen voor een vlot verloop van uw opname, wat u moet meebrengen voor uw kind en wat u moet doen bij een arbeidsongeval.

Voor uw inschrijving

 • Elektronische identiteitskaart
 • Telefoonnummer van thuis, van een contactpersoon, een familielid of buur
 • Naam van de huisarts en van de eventuele zorgverleners van thuiszorg

Indien voor u van toepassing, ook:

 • Verzekeringskaart of betalingsakkoord van een hospitalisatieverzekering
 • Een betalingsverbintenis van een OCMW of een andere instantie die tussenkomt in de ziekenhuisfactuur.

Vraag ook na bij uw behandelende arts of u nuchter moet zijn bij aanmelding.

Voor uw verblijf

 • Comfortabele kleding en ondergoed
 • Persoonlijke toiletbenodigdheden, handdoek en washandjes
 • Gesloten pantoffels of schoenen met stevige antislipzool om vallen te voorkomen
 • Voor kinderen: vertrouwd speeltje of knuffel

Op sommige afdelingen en in campus Pellenberg is het gebruikelijk dat patiënten overdag gewone kleding dragen. Als u regelmatig kinesitherapie volgt, is gemakkelijke sportkleding aan te raden.

Arbeidsongeval?

Breng bij een arbeidsongeval de volgende gegevens mee als u naar het ziekenhuis komt:

 • Naam en adres werkgever
 • Naam en adres verzekeringsmaatschappij werkgever
 • Polisnummer
 • Datum arbeidsongeval

Wij sturen dan de factuur naar de verzekeringsinstelling van uw werkgever.

Kosten die niet gedekt worden door de arbeidsongevallenverzekering kunt u zelf nog aanbieden aan uw hospitalisatieverzekering.

Voor de inschrijving van uw kind jonger dan 12 jaar

Breng voor de inschrijving van uw kind één van de volgende documenten mee:

 • Elektronische identiteitskaart van de persoon bij wie het kind ten laste is bij het ziekenfonds
 • ISI+ kaart van het kind
 • Attest in afwachting van de ISI+ kaart van het kind
 • Kids-ID van het kind indien u die hebt

Voor uw medische zorg

Indien voor u van toepassing:

 • Brief van uw huisarts of verwijzende arts
 • Resultaten van vorige onderzoeken en radiografieën
 • Gezondheidsboekje van ‘Kind en Gezin’ (voor kinderen)
 • Alle geneesmiddelen die u thuis inneemt, liefst in de originele verpakking
 • Bloedgroepkaart
 • Vaccinatiekaart

Wat brengt u beter niet mee?

Laat grote sommen geld, sieraden of andere waardevolle voorwerpen beter thuis.