Ooraandoeningen

Overzicht van alle aandoeningen aan oor, gehoor en duizeligheid waarvoor u bij ons terecht kunt.

Waarvoor kunt u bij ons terecht?

U kunt bij ons terecht voor de diagnose en behandeling van ooraandoeningen. Hieronder vindt u een overzicht van veelvoorkomende aandoeningen, behandelingen en onderzoeken.

Aangeboren misvorming van oorschelp

Het oor kan misvormd of totaal afwezig zijn, zowel aan één als aan twee zijden. De afwijking kan gepaard gaan met gehoorverlies. Oorschelpmisvorming kan soms als onderdeel van een syndroom voorkomen, samen met andere afwijkingen.

Akoestische implantatie

Akoestische hoorimplantaten helpen bij verschillende soorten gehoorverlies als dat met een conventioneel hoortoestel of ooroperatie niet lukt. Er zijn volledig of gedeeltelijk implanteerbare toestellen.

Brughoektumor

Zeldzaam en in de regel goedaardige gezwel (tumor), ter hoogte van de inwendige gehoorgang en/of de brughoek.

Cholesteatoom

Overactief huidweefsel op de verkeerde plaats in het oor, soms met ontsteking.

Cholesteatoomoperatie

Ooroperatie bij chronische middenoorontsteking, waarbij het cholesteatoom met omliggend ontstekingsweefsel wordt verwijderd.

Cochleair implantaat (CI)

Na een cochleaire implantatie wordt de gehoorzenuw elektrisch gestimuleerd bij personen met (bijna) doofheid die onvoldoende kunnen geholpen worden met klassieke gehoorapparaten.

Evenwichtsonderzoek

Onderzoek van de functie van het evenwichtssysteem om afwijkingen op te sporen en een diagnose te stellen.

Evenwichtsstoornissen

Gevoel van onstabiliteit of ijlhoofdigheid. Bij vertigo of ‘draaiduizeligheid’ hebt u het gevoel dat uw omgeving of uzelf ronddraait.

Gehooronderzoek

Gehoortest waarbij het gehoor wordt opgemeten om een goede diagnose te stellen en om de ernst en het type gehoorverlies te bepalen.

Gehooronderzoek bij baby

Kind en Gezin neemt bij elke baby een gehoortest af, gekend onder de naam 'Algo-test'. Als bij deze Algo-screening problemen opduiken (een zogenaamde refer), wordt u doorverwezen naar een referentiecentrum voor uitgebreide tests.

Gehoorverlies

Slechthorendheid kan veel oorzaken hebben, vaak met problemen aan buiten-, midden- en/of binnenoor.

Hoorapparaat

Er zijn heel wat types hoorapparaten in verschillende prijscategorieën. Op basis van uw hoorprofiel, uw (esthetische) verwachtingen en uw budget wordt het beste hoorapparaat voor u uitgezocht.

Multidisciplinaire tinnitusbehandeling

Gespecialiseerde behandeling voor chronische tinnitus, waarbij zowel audiologische als psychologische aspecten worden aangepakt.

Otosclerose

Abnormale verbening aan stijgbeugel en/of binnenoor, waardoor slechthorendheid kan ontstaan.

Stapedotomie

Operatie via de gehoorgang voor otosclerose, waarbij het bovenste gedeelte van de zieke stijgbeugel wordt verwijderd en een prothese wordt geplaatst waardoor u weer beter hoort.

Tinnitus

Waarnemen van een geluid in het oor of in het hoofd zonder dat er een geluidsbron in de omgeving aanwezig is, ook wel oorsuizen genoemd.

Trommelvliesbuisjes plaatsen

Operatie onder algemene verdoving waarbij een klein kunststoffen buisje (diabolo) doorheen het trommelvlies wordt geplaatst om de verluchting te verbeteren.

Trommelvliesgaatje sluiten

Middenooroperatie waarbij een greffe (stukje pees, kraakbeenvlies of kraakbeen) wordt geplaatst. Hierover kan dan de trommelvlieshuid groeien en zich sluiten. In bepaalde gevallen is ook een herstel van de gehoorbeentjesketen nodig.

Ziekte van Ménière

Aanvallen van draaiduizeligheid, oorsuizen en gehoorverlies. Een typische aanval kan gepaard gaan met misselijkheid en braken en duurt enkele uren. Hierna herstelt het gehoor zich meestal geleidelijk, maar niet altijd.
Laatste aanpassing: 23 augustus 2023