Cholesteatoomoperatie

Mastotympanoplastie
Ooroperatie bij chronische middenoorontsteking, waarbij het cholesteatoom met omliggend ontstekingsweefsel wordt verwijderd.

Afspraken

Neus-, keel- en oorziekten, gelaats- en halschirurgie

Voorbereiding

 • Er mag geen etter uit het oor lopen vanaf drie weken voor de operatie. Neem contact op met uw NKO-arts als dit wel het geval is.
 • Was uw haren de dag voor de ingreep.

Verloop

 • Afhankelijk van het type en de plaats van de chronische ontsteking en cholesteatoom verloopt een cholesteatoomoperatie anders. Daarom bespreekt de NKO-arts met u het precieze verloop van uw operatie.
 • In de meeste gevallen wordt 1 jaar na de ingreep een MRI van de rotsbeenderen uitgevoerd om recidief of residu op te sporen, dit kan ook door een nieuwe operatie gebeuren. Bij onvoldoende gehoorresultaat kan een gehoorreconstructie in een tweede operatie gepland worden.
 • De ingreep en opname vinden plaats in campus Gasthuisberg.

Nazorg

 • Geen water in uw oor.
  • Gebruik een beker of watten met vaseline om uw oor te beschermen tegen water. Dopjes kunnen initieel de heling verstoren en zijn niet aangewezen gedurende de eerste weken na de operatie.  
  • Er mag pas water in uw oor komen zodra uw NKO-arts daartoe toestemming geeft, meestal ongeveer 2 maanden na uw operatie.
 • Om druk op trommelvlies te vermijden, niest u best altijd door uw  open mond en snuit u uw neus beter niet gedurende 2 weken na de operatie. 
 • Bij gehoorbeentjesketenherstel is heffen, vliegen of zware sport af te raden gedurende 8 weken.
 • Gehoor (na herstel):
  • Kort na de ingreep hoort u soms minder goed door het nog aanwezige verband in de gehoorgang en vocht in het middenoor.
  • Krakend geluid in het oor kan normaal zijn.
 • Na de operatie moet u regelmatig op controle komen. Een eerste gehoortest wordt pas afgenomen na 2 tot 3 maanden.
 • Neem direct contact op met uw NKO-arts bij 
  • Koorts (zonder andere oorzaak)
  • Etterige oorloop
  • Duizeligheid
  • Ernstig gehoorverlies
  • Aangezichtsverlamming

Specialisten

Laatste aanpassing: 7 maart 2024