Multidisciplinaire tinnitusbehandeling

Gespecialiseerde behandeling voor chronische tinnitus, waarbij zowel audiologische als psychologische aspecten worden aangepakt.

Tinnitusbehandeling

In verschillende stappen komen zowel de audiologische als de psychologische aspecten van tinnitus aan bod. Stap 1 is voor elke patiënt.

Na het doorlopen van stap 1 wordt op individuele basis afgewogen of een intensievere stap 2 nodig is. Niet elke patiënt heeft stap 2 nodig.

Stap 1

Dit deel is bestemd voor elke patiënt en omvat uitgebreide audiologische diagnostiek en het geven van informatie over gehoor en over tinnitus.

De kostprijs bedraagt 182 euro, waarvoor er momenteel geen terugbetaling via het ziekenfonds mogelijk is.

Stap 1 gebeurt in 3 afspraken (op 3 verschillende tijdstippen)

  1. Audiologische raadpleging: individuele afspraak bij de audiologe
  2. Tinnitus informatie bijeenkomst: groepsbijeenkomst waarbij informatie over tinnitus gegeven wordt. De groep bestaat uit maximaal 8 andere patiënten, al dan niet vergezeld van een partner of familielid.
  3. Psychologische raadpleging: individuele afspraak bij de psychologe

Stap 2

Stap 2 is gericht op het “hertrainen” van het brein in het waarnemen van het tinnitussignaal. We maken hierbij gebruik van cognitieve gedragstherapeutische technieken.

  • 6 tot 12 sessies bij een psychologe, maximaal 2 uur per sessie.
  • De kostprijs bedraagt 60 euro per uur, waarvoor er momenteel geen terugbetaling via het ziekenfonds mogelijk is.

Over de multidisciplinaire tinnitusbehandeling

In UZ Leuven bieden we een behandeling aan voor chronische tinnitus die gebaseerd is op de gespecialiseerde behandeling van het hoorcentrum Adelante te Hoensbroek (Nederland) in samenwerking met de universiteiten van Leuven en Maastricht.

In een grootschalig onderzoek, uitgevoerd binnen Adelante, is deze gespecialiseerde behandeling zeer effectief gebleken in het verminderen van tinnitusklachten en van negatieve emoties, en het verbeteren van de kwaliteit van leven van tinnituspatiënten.

Laatste aanpassing: 28 oktober 2021