Tinnitus

Oorsuizen
Waarnemen van een geluid in het oor of in het hoofd zonder dat er een geluidsbron in de omgeving aanwezig is, ook wel oorsuizen genoemd.

Kenmerken

Het tinnitusgeluid kan zich op verschillende manieren manifesteren:

 • Zuivere (lage of hoge) toon
 • Geruis
 • Gepiep
 • Geronk
 • ...

Het tinnitusgeluid kan constant of met intervallen aanwezig zijn.

Acute tinnitus

Enkel bij tinnitus samengaand met ernstig gehoorverlies of plotse doofheid moet u snel medische hulp krijgen. U hebt een grotere kans op genezing (gehoorherstel) als de behandeling binnen 5 tot 7 dagen wordt opgestart. Kortdurende tinnitus (enkele minuten) kan nog perfect normaal (fysiologisch) zijn. Paniek is dus niet noodzakelijk.

Ga dus direct naar de huisarts en vraag een verwijzing naar een NKO-arts.

Oorzaken

Tinnitus is een symptoom en kan voorkomen bij volgende aandoeningen:

Soms kan er geen oorzaak gevonden worden.

Gevolgen

Als gevolg van tinnitussymptoom kunt u last hebben van volgende klachten:

 • Concentratieproblemen
 • Slaapproblemen
 • Emotionele problemen
 • Vermoeidheid

Tinnitus kan gepaard gaan met:

 • Hyperacusis: overgevoeligheid voor extern geluid
 • Gehoorverlies, van een zeer klein tot een zeer ernstig verlies of zelfs doofheid.

Behandeling

U vindt hier een aantal mogelijke behandelingen voor deze aandoening. Na de diagnose kiest uw arts, samen met u en de andere artsen van het team, de beste oplossing voor u. Uw behandeling kan dus afwijken van de hieronder voorgestelde therapie(ën).

Onderzoeken en diagnose

Bij (vermoeden van) deze aandoening voeren we een of meerdere onderzoeken uit.

Gehooronderzoek

Gehoortest waarbij het gehoor wordt opgemeten om een goede diagnose te stellen en om de ernst en het type gehoorverlies te bepalen.
Laatste aanpassing: 28 oktober 2021