Tinnitus

Oorsuizen
Waarnemen van een geluid in het oor of in het hoofd zonder dat er een geluidsbron in de omgeving aanwezig is, ook wel oorsuizen genoemd.

Afspraken

Neus-, keel- en oorziekten, gelaats- en halschirurgie

Wat is tinnitus? 

Tinnitus is het waarnemen van een geluid in het oor of in het hoofd zonder de aanwezigheid van een externe geluidsbron in de omgeving. Andere mensen in dezelfde ruimte horen dit geluid niet. 

U kunt een tinnitusgeluid op verschillende manieren waarnemen: ruisen, piepen, ronken, donderen, tonen, fluiten, brommen ... 

Het tinnitusgeluid kan constant of met intervallen aanwezig zijn.

Acute en chronische tinnitus

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen acute tinnitus en chronische tinnitus. 

Bij acute tinnitus is er een plots ontstaan van tinnitus, die al dan niet samengaat met een (ernstig) gehoorverlies of plotse doofheid. Wanneer u last hebt van continue acute tinnitus die gepaard gaat met gehoorverlies, moet u zo snel mogelijk medische hulp krijgen. Voor acute tinnitus zonder gehoorverlies hebt u een grotere kans op genezing als de behandeling binnen de 7 dagen wordt opgestart. Ga in dit geval meteen naar de huisarts, die u zal verwijzen naar een neus-, keel-, oorarts. Kortdurende tinnitus (enkele minuten) kan perfect normaal zijn. 

Bij chronische tinnitus is de tinnitus reeds langer dan 3 tot 6 maanden aanwezig. In dit geval zijn de medische behandelingsmogelijkheden, afhankelijk van de oorzaak, vaker beperkt. 

Oorzaken

Het ontstaan van tinnitus kan verschillende oorzaken hebben. 

Enkele voorbeelden: 

Vaak kan de oorzaak van de tinnitus niet achterhaald worden.

Onderzoeken en diagnose

Bij (vermoeden van) tinnitus voeren we een of meerdere onderzoeken uit.

Gehoortest waarbij het gehoor wordt opgemeten om een goede diagnose te stellen en om de ernst en het type gehoorverlies te bepalen.

Gevolgen

Als gevolg van tinnitus kunt u last hebben van volgende klachten:

  • Concentratieproblemen
  • Slaapproblemen
  • Emotionele problemen
  • Vermoeidheid

Tinnitus kan ook gepaard gaan met:

  • Hyperacusis: overgevoeligheid voor extern geluid
  • Gehoorverlies (van licht tot zeer ernstig)
  • Evenwichtsproblemen (bv. de ziekte van Ménière)

Behandeling

Tinnitus is een behandelbaar probleem. Het doel van de behandeling die we binnen UZ Leuven aanbieden, is het verminderen van de last die u ervaart als gevolg van de tinnitus. 

Na het doorlopen van de nodige onderzoeken en het stellen van de diagnose, bepaalt de arts in overeenstemming met u en het tinnitusteam of een verwijzing naar de multidisciplinaire tinnitusbehandeling geïndiceerd is. 

Team

Artsen

Audiologen en psychologen (multidisciplinair traject)

Laatste aanpassing: 20 februari 2024