Gehoorverlies

Slechthorendheid
Slechthorendheid kan veel oorzaken hebben, vaak met problemen aan buiten-, midden- en/of binnenoor.

Afspraken

Neus-, keel- en oorziekten, gelaats- en halschirurgie

Symptomen

De meest voorkomende symptomen van slechthorendheid:

  • Verminderd gehoor
  • Slechter verstaan door achtergrondruis (“wel horen maar niet verstaan”)
  • Oorsuizen

Bij plots ernstig gehoorverlies neemt u best dadelijk contact op met uw NKO-arts.

Vormen van gehoorverlies

Er is een onderscheid tussen gehoorverlies door een middenoorproblemen (geleiding) en door binnenoorproblemen (perceptie) of een gemengde vorm van beide.

  • Middenoorproblemen worden vaak hersteld door een middenooroperatie of tympanoplastie.
  • Binnenoorslechthorendheid of gemengde vormen worden vaak verholpen met een hoortoestel of een akoestisch implantaat. De meest voorkomende vorm van binnenoorslechthorendheid is ouderdomsslechthorendheid (presbyacusis).
  • Bij doofheid is een cochleair implantaat aangewezen. We proberen altijd volgens de internationaal gangbare en beste techniek te implanteren, met respect voor toekomstige nieuwe therapieën.

Risicofactoren en erfelijkheid

  • Lawaaibeschadiging (gehoorbescherming! Praat erover met uw NKO-arts)
  • Bepaalde medicatie (zoals sommige chemotherapie) kunnen leiden tot gehoorverlies en oorsuizen.
  • Bepaalde vormen van slechthorendheid zijn erfelijk.

Gehoorverlies: oplossingen en behandelingen

Behandeling

U vindt hier een aantal mogelijke behandelingen voor deze aandoening. Na de diagnose kiest uw arts, samen met u en de andere artsen van het team, de beste oplossing voor u. Uw behandeling kan dus afwijken van de hieronder voorgestelde therapie(ën).

Specialisten

Steun onderzoek naar gehoorwelzijn

Gehoorproblemen hebben een grote impact op de levenskwaliteit en kunnen leiden tot angst, depressie en sociaal isolement. Mensen wachten gemiddeld zeven tot tien jaar om hulp te zoeken. Wereldwijd hebben ongeveer 466 miljoen mensen last van gehoorproblemen. In 2050 zullen dat er naar schatting 900 miljoen zijn.

Er is nog veel onderzoek nodig naar tijdig opsporen van gehoorverlies zowel bij jongeren als ouderen. Wilt u onderzoek naar gehoorwelzijn steunen? Dat kan via het mecenaat van de KU Leuven. 

Steun onderzoek naar gehoorwelzijn
Laatste aanpassing: 7 maart 2024