Logopedie - audiologie (MUCLA)

In het multidisciplinair universitair centrum voor logopedie en audiologie (MUCLA) kunt u terecht voor gehoor-, spraak-, taal- en leermoeilijkheden.

Terugbetaling verandert vanaf 1 oktober

Vanaf 1 oktober 2023 betaalt de zorgkas de onderzoeken en behandelingen in MUCLA terug (en niet meer uw mutualiteit). Uw kind moet dus aangesloten zijn bij een zorgkas om terugbetaling te krijgen. Zo niet, kunnen de onderzoeken jammer genoeg niet plaatsvinden.

Is uw kind nog niet aangesloten bij een zorgkas? Neem dan zo snel als mogelijk contact op met uw mutualiteit (of de Vlaamse zorgkas).

 

Lees meer over de zorgkassen op de website van de Vlaamse overheid

Kind aanmelden

Vragenlijsten vooraf in te vullen

Bezorg ons 2 weken vóór uw afspraak de ingevulde vragenlijsten terug via mucla@uzleuven.be.

Vragenlijsten

PDF
Vragenlijst voor ouders
PDF - 404.44 Kb
PDF
Vragenlijst voor CLB
PDF - 131.02 Kb
PDF
PDF

Specialisten

Waarvoor kunt u bij ons terecht?

Het multidisciplinair universitair centrum voor logopedie en audiologie (MUCLA) behandelt:

 • Gehoorproblemen, inclusief cochleaire implantatie

 • Ontwikkelingsproblemen gerelateerd aan mondelinge taal bij kinderen tot en met het zesde leerjaar

  • Kinderen die binnen Buitengewoon Onderwijs school lopen, kunnen enkel worden aangemeld bij een duidelijke hulpvraag ondersteund door de school, waarbij twijfel bestaat of type 7 meer is aangewezen (of wanneer het kind reeds type 7-onderwijs volgt, maar de diagnose van ontwikkelingsdysfasie nog niet bevestigd werd)
  • Indien er sprake is van meertaligheid:
   • het is noodzakelijk dat er op het ogenblik van aanmelden, gedurende minstens één jaar een consequente blootstelling is aan de Nederlandse taal.
   • een belangrijke indicatie voor verder onderzoek, is dat er zich ook problemen stellen in de moedertaal. Voorafgaand aan de aanmelding dient daarom de Aldeq-vragenlijst te worden ingevuld. Op basis hiervan kan worden ingeschat in hoeverre de taalontwikkeling in de moedertaal vertraagd verloopt.  De score moet tussen 0 en 0.71 uitkomen alvorens aangemeld kan worden.
 • Ontwikkelingsdysfasie bij kinderen tot en met het zesde leerjaar

  • Indien er sprake is van een louter Nederlandstalige opvoedingssituatie:
   • het kind moet gedurende minstens 9 maanden (min. 2x/week) logopedie gevolgd hebben bij de opstart van de onderzoeken in ons centrum.
  • Indien er sprake is van meertaligheid: 
   • kinderen jonger dan 9 jaar: er moet gedurende minstens 2 jaar consequent blootstelling zijn aan de Nederlandse taal + bij de opstart moet het kind gedurende minstens 1,5 jaar (min. 2x/week) logopedie gevolgd hebben.
   • kinderen ouder dan 9 jaar: er moet gedurende minstens 3 jaar consequent blootstelling zijn aan de Nederlandse taal + bij de opstart moet het kind gedurende minstens 1,5 jaar (min. 2x/week) logopedie gevolgd hebben
   • één van de voorwaarden mbt diagnosestelling, is dat er zich ook problemen stellen in de moedertaal. Voorafgaand aan de aanmelding dient daarom de Aldeq-vragenlijst te worden ingevuld. Op basis hiervan kan worden ingeschat in hoeverre de  taalontwikkeling in de moedertaal vertraagd verloopt.  De score moet tussen 0 en 0.71 uitkomen alvorens aangemeld kan worden. 
 • Ernstige stem- of slikproblemen bij volwassenen

Waarvoor/wanneer kunt u niet bij ons terecht?

 • Voor de diagnose van andere problemen zoals ADHD, autismespectrumstoornissen of geïsoleerde gedragsproblemen. Hiervoor verwijzen we u door naar UPC KU Leuven.
 • Voor het louter verkrijgen van attesten (bv: attest opstart monologopedie, dyslexie-attest,…)
 • Bij een geïsoleerde vraag naar leerproblemen/leerstoornissen
 • Indien reeds getest werd in ander Centrum voor Ambulante Revalidatie (CAR). De wetgeving laat geen dubbele testing toe.

Terugbetaling

Onderzoeken uitgevoerd in het MUCLA vallen onder een conventie en worden hierdoor grotendeels terugbetaald. 

Tijdens uw eerste afspraak starten we de aanvraag voor de terugbetaling op.

Verloop

De afspraken vinden plaats op raadpleging 11.

Dag van uw afspraak

Breng volgende informatie en documenten mee naar uw afspraak: 

 • Elektronische identiteitskaart (eID) van de patiënt
 • Contactgegevens van: 
  • Uw huisarts
  • De specialist die u voor dit onderzoek doorverwijst.
 • Verwijsbrief van een arts

Verloop van uw afspraak

Na uw aanmelding plannen we de nodige onderzoeken in. De onderzoeken worden gespreid over verschillende dagen, zodat er per dag maximaal 2 uur getest wordt. 

Lees meer over de verschillende onderzoeken.

Logopedist?

Adres

UZ Leuven campus Gasthuisberg
MUCLA
Herestraat 49
3000 Leuven
Laatste aanpassing: 11 juni 2024