MUCLA

In het multidisciplinair universitair centrum voor logopedie en audiologie (MUCLA) kunt u terecht voor gehoor-, spraak-, taal- en leermoeilijkheden.

Afspraken

 • U hebt altijd een verwijzing nodig van een arts, therapeut of begeleidende instantie zoals het CLB of de thuisbegeleidingsdienst.

 • De wachttijd bedraagt momenteel 6 maanden voor kleuters en kinderen in het eerste leerjaar en 8 maanden voor kinderen vanaf het tweede leerjaar.

Vragenlijsten vooraf in te vullen

Bezorg ons 2 weken vóór uw afspraak de ingevulde vragenlijsten terug via mucla@uzleuven.be.

Vragenlijsten

PDF
Vragenlijst voor ouders
PDF - 936.43 Kb
PDF
Vragenlijst voor CLB
PDF - 244.97 Kb
PDF
PDF

Waarvoor kunt u bij ons terecht?

Het multidisciplinair universitair centrum voor logopedie en audiologie (MUCLA) behandelt:

 • Gehoorproblemen, inclusief cochleaire implantatie
 • Ontwikkelingsproblemen gerelateerd aan mondelinge taal bij kinderen tot 14 jaar
 • Ontwikkelingsdysfasie bij kinderen tot 14 jaar
 • Ernstige stem- of slikproblemen bij volwassenen

Voor de diagnose van andere problemen zoals ADHD, autismespectrumstoornissen of geïsoleerde gedragsproblemen verwijzen we u door naar UPC KU Leuven.

Waarvoor/wanneer kunt u niet bij ons terecht?

 • Voor het louter verkrijgen van attesten (bv: attest opstart monologopedie, dyslexie-attest)
 • Bij een geïsoleerde vraag naar leerproblemen/leerstoornissen
 • Voor de diagnosestelling van ASS (autismespectrumstoornis) of ADHD (aandachtsstoornis met hyperactiviteit), geïsoleerd gedragsprobleem
 • Indien reeds getest werd in ander Centrum voor Ambulante Revalidatie (CAR). De wetgeving laat geen dubbele testing toe.
 • Indien er minder dan 1 jaar Nederlands taalaanbod geweest is (crèche/school).

Terugbetaling

Onderzoeken uitgevoerd in het MUCLA vallen onder een conventie en worden hierdoor grotendeels terugbetaald.

Tijdens uw eerste afspraak starten we de aanvraag voor de terugbetaling op.

Verloop

Dag van uw afspraak

Breng volgende informatie en documenten mee naar uw afspraak:

 • Elektronische identiteitskaart (eID) van de patiënt
 • Contactgegevens van:
  • Uw huisarts
  • De specialist die u voor dit onderzoek doorverwijst.
 • Verwijsbrief van een arts

Verloop van uw afspraak

Na uw aanmelding plannen we de nodige onderzoeken in. De onderzoeken worden gespreid over verschillende dagen, zodat er per dag maximaal 2 uur getest wordt.

Lees meer over de verschillende onderzoeken het verloop.

Logopedist?

Adres

UZ Leuven campus Gasthuisberg
MUCLA
Herestraat 49
3000 Leuven
Laatste aanpassing: 16 april 2021