Verloop van het onderzoek bij MUCLA

Tijdens het eerste telefonisch verkennend gesprek (de aanmelding) worden uw hulpvragen in kaart gebracht en de problemen kort overlopen. Op basis hiervan kunnen de nodige onderzoeken gepland worden bij verschillende disciplines. U ontvangt deze afsprakenplanning schriftelijk thuis, samen met een vragenlijst voor de ouders en eventueel de leerkracht

Volgende onderzoeken zijn mogelijk:

 • Medisch onderzoek bij NKO-arts/revalidatie-arts
 • Intakegesprek bij maatschappelijk werker
 • Logopedisch onderzoek (spraak, taal, nasaliteit, stem, taalpragmatiek, ..)
 • Audiologisch onderzoek (spraakaudio, tonaal audiogram, SSEP, BERA, …)
 • Onderzoek van de auditieve functies
 • Intelligentieonderzoek
 • Evaluatie van de schoolse vaardigheden (lezen, spelling, rekenen)
 • Aandacht-, concentratie- en geheugen onderzoek
 • Psychomotorisch onderzoek
 • Visueel-perceptueel onderzoek
 • Psychologisch onderzoek/belevingsonderzoek

De onderzoeken worden gespreid over verschillende dagen zodat er maximaal 2 uur/ dag getest wordt.

Aansluitend worden de onderzoeksresultaten en relevante gegevens uit de vragenlijsten in team besproken. Aan de hand daarvan wordt een uitspraak gedaan over de ontwikkelingsmogelijkheden van de persoon en de eventuele ernst van de beperkingen.

Indien nodig worden aanvullende onderzoeken georganiseerd of wordt de patiënt verwezen naar andere diensten binnen UZ Leuven.

Tot slot wordt een advies op diverse domeinen geformuleerd en eventueel een zorgtraject opgestart zodat een kind of volwassene optimaal kan ontwikkelen of verder leven met en ondanks zijn/haar problemen:

 • de geschikte onderwijsvorm  en –niveau
 • de mogelijkheden tot behandeling
 • eventuele opvoedingsondersteuning
 • compensatiestrategieën

Dit advies wordt mondeling met de ouders of met de patiënt zelf besproken. In overleg kunnen andere betrokken instanties (bv. thuisbegeleidingsdienst) hierbij aanwezig zijn.

Een schriftelijk verslag wordt altijd naar de huisarts verstuurd. Andere verslagbestemmelingen worden in overleg met de ouders/patient afgesproken.

Als de ouders of patient akkoord gaan, wordt met andere diensten binnen/buiten het UZ Leuven samengewerkt in functie van een verdere begeleiding, ondermeer met de school, het centrum voor leerlingenbegeleiding, thuisbegeleidingsdiensten, centra voor geestelijke gezondheidszorg, ambulante therapeuten (logopedisten, kinesitherapeuten, psychologen…) en revalidatiecentra in de regio.

Indien nodig kan binnen MUCLA zelf multidisciplinaire revalidatie opgestart worden. Dit kan enkel wanneer een kind of volwassene aan door de conventie opgelegde voorwaarden voldoet.

Als een kind moet overstappen naar een andere onderwijsvorm, wordt een attest voor buitengewoon onderwijs opgemaakt. Indien het kind nood heeft aan ondersteuning binnen het gewoon onderwijs kunnen betreffende attesten voorzien worden  (attest coördinatieontwikkelingsstoornis…).

Laatste aanpassing: 24 januari 2020