Akoestische implantatie

Middenoorimplantaat
Akoestische hoorimplantaten helpen bij verschillende soorten gehoorverlies als dat met een conventioneel hoortoestel of ooroperatie niet lukt. Er zijn volledig of gedeeltelijk implanteerbare toestellen.

Afspraken

Neus-, keel- en oorziekten, gelaats- en halschirurgie

Soorten akoestische implantaten

Er zijn verschillende soorten akoestische implantaten. Deze lijst is niet-limitatief en kan verschillen per patiënt.

Beengeleidingstoestel

Beenverankerd hoortoestel waarbij geluidstrillingen via het bot naar het binnenoor worden doorgegeven. Wordt gebruikt bij kinderen en volwassenen met een- of tweezijdige buiten- en middenoorafwijkingen, chronische middenoorontstekingen met geleidingsgehoorverlies, radicaalholte, eenzijdige binnenoorslechthorendheid. Als dit met een ooroperatie niet kan verholpen worden.

Actief middenoorimplantaat (MOI)

Gedeeltelijk of volledig implanteerbaar toestel dat gekoppeld wordt aan een middenoorbeentje of het ronde venster van het binnenoor. Hierdoor is de uitwendige gehoorgang vrij. Wordt gebruikt bij geleidingsslechthorendheid of gemengde vormen, zoals bij aangeboren buiten- en middenoorafwijkingen, chronische middenoorontstekingen, radicaalholte, ernstige otosclerose. Ook bij ernstige buitenoorontstekingen met lawaai- of ouderdomsslechthorendheid waarbij een conventioneel hoortoestel niet verdragen wordt door ontstekingen.

Volledig implanteerbaar middenoorimplantaat

Dit type implantaat kan gebruikt worden bij matig tot ernstig perceptieve of gemengde gehoorverliezen. Het kan als alternatief aangeboden worden wanneer een klassiek hoorapparaat omwille van medische en of praktische redenen niet kan gedragen worden (een te smalle gehoorgang,  te veel oorsmeerproductie, veel in stof werken, intensief sporten, zwemmen …).

Een bijkomend voordeel is dat het systeem dag en nacht werkt, waardoor je als ouder bijvoorbeeld je baby ’s nachts weer kan horen huilen, een alarm kan horen afgaan of de wekker horen.

Het is een volledig implanteerbaar middenoorimplantaat. Anders dan bij hoorapparaten en andere middenoorimplantaten, is er geen extern apparaat. Alle technologie zit verborgen onder de huid, wat betekent dat het systeem onzichtbaar is.

Voorbereiding

  • Gehooronderzoeken en vragenlijst
  • Test met beengeleidingstoestel of hoortoestel 
  • Uitgebreide counselling en begeleiding door NKO-arts en MUCLA
  • Radiologisch onderzoek: MRI en CT-rotsbeenderen

Nazorg

Deze is in grote lijnen afhankelijk van het type implantaat en de ingreep. Vraag ernaar bij uw NKO-arts.

Als slechthorende wordt u over het hele zorgpad (van diagnose over operatie naar aanpassingen) begeleid door ons gespecialiseerd MOI-team. Aangezien te UZ Leuven slechthorenden vanuit heel België komen voor hun implantatie wordt steeds gekeken naar het meest optimale revalidatie-programma. Ook buitenlandse patiënten worden geholpen.

Specialisten

Steun onderzoek naar gehoorwelzijn

Gehoorproblemen hebben een grote impact op de levenskwaliteit en kunnen leiden tot angst, depressie en sociaal isolement. Mensen wachten gemiddeld zeven tot tien jaar om hulp te zoeken. Wereldwijd hebben ongeveer 466 miljoen mensen last van gehoorproblemen. In 2050 zullen dat er naar schatting 900 miljoen zijn.

Er is nog veel onderzoek nodig naar tijdig opsporen van gehoorverlies zowel bij jongeren als ouderen. Wilt u onderzoek naar gehoorwelzijn steunen? Dat kan via het mecenaat van de KU Leuven. 

Steun onderzoek naar gehoorwelzijn
Laatste aanpassing: 24 mei 2022