Logo Leuvense Vereniging voor Geneesheer-Assistenten LVGA

Voorstelling

LVGA behartigt de belangen van alle arts-specialisten in opleiding (ASO) met een opleidingsplan aan de KU Leuven.
In haar hoedanigheid als vertegenwoordiger van de ASO is LVGA vertegenwoordigd in verschillende commissies van de faculteit Geneeskunde en van het UZ Leuven.

Om een representatieve vertegenwoordiging van de assistenten mogelijk te maken en ASO-gerelateerde problemen vlot te kunnen kanaliseren, is het belangrijk dat elke discipline zijn stem kan laten horen binnen LVGA.
Zo nodigen we alle 30 ASO-vertegenwoordigers, 1 per discipline, telkens uit op onze LVGA-vergaderingen. Daarnaast is elke ASO welkom om aan onze vergaderingen deel te nemen.

Informatie arts-specialisten in opleiding (ASO)

Dossiers

Contact