Voorstelling LVGA

Doel

LVGA behartigt de belangen van alle assistenten (‘arts-specialisten in opleiding’) met een opleidingsplan aan de KU Leuven. In haar hoedanigheid als vertegenwoordiger van de ASO is LVGA vertegenwoordigd in verschillende commissies van de faculteit Geneeskunde en van het UZ Leuven: onder meer POC ManaMa Specialitische GeneeskundeMedische Raad UZ LeuvenFaculteitsraad Geneeskunde, KWS adviesraad, de benoemingscommissie voor assistenten, ... 

In het verleden heeft LVGA reeds een belangrijke rol gespeeld in het verbeteren van de werksituatie van de assistenten. De door de ASO ervaren pijnpunten werden en worden nog steeds aangekaart bij de bevoegde personen.

Actueel

Heden is LVGA o.a. actief bezig met de invulling van de theoretische opleiding waarin de ASO de rol van geneesheer, wetenschapper, communicator en manager moet vervullen, de opvolging van de toepassing van de wet tot vaststelling van de arbeidsduur, en het ijveren voor meer administratieve ondersteuning voor de ASO. Een belangrijk dossier waar we op nationaal niveau aan werken is de invoering van een aangepast sociaal statuut voor de ASO. Hier werden in 2021 belangrijke stappen vooruit gezet met het invoeren van een nationaal, wettelijk kader (collectieve overeenkomst) waaronder alle ASO in België moeten werken. Ook de problematiek die de niet-gescheiden rol van werkgever en opleider met zich meebrengt, krijgt onze aandacht. 


Meer recent is er ook aandacht voor de work-life balance van artsen in opleiding. Zo heeft een recente bevraging aangetoond dat heel wat ASO's een vraag naar deeltijds werk steunen en deze implementatie willen we zo snel mogelijk in de ziekenhuizen laten landen.

Samenstelling

Omdat LVGA ook in de toekomst wil blijven werken aan het verbeteren van de opleiding en arbeidsomstandigheden van de ASO, is iedereen die zich hiervoor vrijwillig wil inzetten meer dan welkom. Om een representatieve vertegenwoordiging van de assistenten mogelijk te maken en ASO-gerelateerde problemen vlot te kunnen kanaliseren, is het belangrijk dat elke discipline zijn stem kan laten horen binnen LVGA.

Zo nodigen we alle 30 ASO-vertegenwoordigers, 1 per discipline, telkens uit op onze LVGA-vergaderingen. Alle andere geïnteresseerden zijn welkom om onze vergaderingen bij te wonen.

Laatste aanpassing: 29 september 2021