Medische raad

De medische raad is een adviesorgaan voor wettelijk bepaalde onderwerpen. In de medische raad zitten 16 leden, verkozen door alle stemgerechtigde ziekenhuisgeneesheren en masters in de tandheelkunde. Het 17 mandaat wordt ingevuld door een afgevaardigde van de artsen in opleiding.