LVGA

LVGA behartigt de belangen van alle arts-specialisten in opleiding (ASO) met een opleidingsplan aan de KU Leuven. In haar hoedanigheid als vertegenwoordiger van de ASO is LVGA vertegenwoordigd in verschillende commissies van de faculteit Geneeskunde en van UZ Leuven.
LVGA logo

Wat doet LVGA?

Om een representatieve vertegenwoordiging van de assistenten mogelijk te maken en ASO-gerelateerde problemen vlot te kunnen kanaliseren, is het belangrijk dat elke discipline zijn stem kan laten horen binnen LVGA.

Dat doen we op verschillende manieren: 

  • Er wordt 1 keer per maand vergaderd en het verslag wordt naar elke ASO gestuurd.
  • Elke ASO is welkom om deel te nemen aan onze vergaderingen.
  • Coördinerende vertegenwoordigers per discipline zorgen voor informatiedoorstroming.

Dossiers

Het sui generis statuut van de arts-specialist in opleiding is een uniek statuut. De ASO's zijn de enige beroepsgroep met dergelijk statuut. Het omvat geen werkloosheidsuitkering, pensioenopbouw of andere sociale voordelen. Lees hier meer!
De erkenning tot arts-specialist wordt geregeld via verschillende Koninklijke Besluiten. Ze is enerzijds een federale bevoegdheid en anderzijds een Vlaamse aangelegenheid via de erkenningscommissies.
In de ManaMa Specialistische Geneeskunde tracht men het academisch karakter van de opleiding tot specialist te verzekeren.
De wet van 12 december 2010 tot vaststelling van de arbeidsduur van de geneesheren, tandartsen, dierenartsen, kandidaat-geneesheren in opleiding, kandidaat-tandartsen in opleiding en studenten-stagiairs die zich voorbereiden op de uitoefening van deze beroepen
Arts-specialisten in opleiding kunnen tijdens hun specialisatie een PhD traject opstarten. Lees er hier alles over!
Indien u ambitieus bent en naast uw opleiding tot arts-specialist een andere opleiding volgt aan de KU Leuven hebt u vanaf nu, zoals elke andere werknemer die dit combineert met zijn job, recht op het statuut van werkstudent met de faciliteit examenspreiding voor déze andere opleiding.
Alle arts-specialisten in opleiding die contractueel verbonden zijn met de Universitaire Ziekenhuizen Leuven en werkzaam zijn in UZ Leuven. Ook voor verplaatsingen in kader van de ManaMa specialistische geneeskunde.

Contact

Contactformulier

Laatste aanpassing: 24 februari 2021