Statuut Werkstudent KU Leuven

Indien u ambitieus bent en naast uw opleiding tot arts-specialist een andere opleiding volgt aan de KU Leuven hebt u vanaf nu, zoals elke andere werknemer die dit combineert met zijn job, recht op het statuut van werkstudent met de faciliteit examenspreiding voor déze andere opleiding.

Indien u ambitieus bent en naast uw opleiding tot arts-specialist een andere opleiding volgt aan de KU Leuven hebt u vanaf nu, zoals elke andere werknemer die dit combineert met zijn job, recht op het statuut van werkstudent met de faciliteit examenspreiding voor déze andere opleiding. Tenminste als u als ASO minstens 80u per maand werkt en u minstens 25 stp opneemt in die andere opleiding tijdens het betreffende academiejaar. Meer informatie vindt u op http://www.kuleuven.be/studentenvoorzieningen/werkstudenten/statuut

Deze regeling voor ASO's werd bevestigd door de dienst Studentenadministratie KU Leuven:

'Er werd beslist dat

  • we het statuut ‘werkstudent’ kunnen toekennen aan artsen-specialisten in opleiding op grond van hun arbeidscontract.
  • de faciliteit ‘examenspreiding’ voor deze groep niet wordt toegekend voor de opleiding master in de specialistische geneeskunde (omdat de stage daarin is wat hen recht geeft op een statuut werkstudent).
  • de faciliteit ‘examenspreiding’ voor deze groep wel kan worden toegekend voor andere opleidingen die de student eventueel naast de specialisatie volgt, maar dat dan (zoals voor andere werkstudenten) tevens vereist is dat de student minsten 25 studiepunten opneemt.'

Bron: persoonlijke communicatie LVGA - Directeur Studentenadministratie, dd 9 mei 2016.

Laatste aanpassing: 22 juli 2020