Erkenning tot arts-specialist

De erkenning tot arts-specialist wordt geregeld via verschillende Koninklijke Besluiten. Ze is enerzijds een federale bevoegdheid en anderzijds een Vlaamse aangelegenheid via de erkenningscommissies.

Wettelijk kader

De opleiding tot arts-specialist in België is vastgelegd in 2 wetten. Enerzijds zijn er de Transversale Criteria (MB 2014 - algemene criteria), d.w.z. de criteria die voor elke discipline gelden, die onder andere de werkomstandigheden voor de ASO en de erkenningscriteria voor stagemeesters vastlegt. Daarnaast is het KB van 21 april 1983 dat de academisering regelt.

Aan de KU Leuven werd de academisering voor de arts-specialist in opleiding sinds het academiejaar 2009-2010 opgewaardeerd tot een Master-na-Master opleiding, de zogenaamde Ma-na-ma in de specialistische geneeskunde. De permanente overlegcommissie (POC) opleiding arts-specialist, waarin het LVGA vertegenwoordigd is, ziet toe op de concrete uitwerking.

Erkenningscommissie

De erkenning van arts-specialisten was tot 31 december 2015 een federale bevoegdheid die toekwam aan de minister van Volksgezondheid. Na de zesde staatshervorming is de Vlaamse Gemeenschap de erkenningsbevoegdheid gaan uitoefenen vanaf 1 januari 2016. De normering blijft een federale bevoegdheid. De procedurenormen behoren tot de Vlaamse Gemeenschap.

Vanaf 3 maanden voor het einde van uw opleiding tot arts-specialist kan u uw erkenning aanvragen bij de bevoegde erkenningscommissie. Dien eerst het stageboekje van uw laatste opleidingsjaar in. U kan meteen daarna u erkenning aanvragen. U kan meteen daarna uw erkenning aanvragen, u hoeft niet te wachten op het advies over uw laatste stageboekje.

Meer info vindt u op https://www.zorg-en-gezondheid.be/zorgberoepen/erkenning/physician

Laatste aanpassing: 22 juli 2020