Verzekering voor verplaatsingen ASO's

Alle arts-specialisten in opleiding die contractueel verbonden zijn met de Universitaire Ziekenhuizen Leuven en werkzaam zijn in UZ Leuven. Ook voor verplaatsingen in kader van de ManaMa specialistische geneeskunde.

Toepassingsgebied

Alle arts-specialisten in opleiding die contractueel verbonden zijn met de Universitaire Ziekenhuizen Leuven en werkzaam zijn in UZ Leuven.

Voor de ‘verplaatsingen in dienstopdracht’ met eigen wagen wordt door de Universitaire Ziekenhuizen Leuven een verzekering afgesloten. Onder ’verplaatsingen in dienstopdracht’ wordt verstaan: de verplaatsingen tussen diverse stageplaatsen (inclusief tussen de verschillende campussen van UZ Leuven), die kaderen in de opleiding en die in opdracht van de stagemeester worden uitgevoerd. Deze polis dekt onder bepaalde voorwaarden de stoffelijke schade aan de eigen wagen, na eventuele tussenkomst van de eigen omnium-verzekeraar. De stoffelijke schade aan derden wordt gedekt door de eigen polis en wordt via de eigen verzekeraar geregeld. De lichamelijke schade wordt gedekt door de arbeidsongevallenverzekering (cf. punt 15.3). De aangifte van een schadegeval “verplaatsing in dienstopdracht” kan gebeuren via de juridische dienst UZ Leuven, tel. 016/34 22 91.

Belangrijk : Een ‘patronale clausule’ dient opgenomen te worden in de persoonlijke autoverzekeringspolis van de artsspecialisten (zonder meerpremie).

NOTA: deze verzekering geldt ook voor verplaatsingen i.k.v. de ManaMa-opleiding.

Laatste aanpassing: 22 juli 2020