Jaarlijkse vakantie ASO's

De regels voor jaarlijkse vakantie en opleidingsbudget voor arts-specialisten in opleiding staan hier uitgelegd.

Jaarlijks verlof

Volgens de minimale collectieve overeenkomst (2021) heeft de ASO recht op een jaarlijkse vakantie. Deze omvat:

  • minimum 20 werkdagen per jaar vakantie
  • 10 wettelijke feestdagen: wanneer de ASO moet werken of wanneer deze in het weekend valt dient deze op een ander moment opgenomen te worden
  • minimaal 10 forfaitaire dagen wetenschappelijk verlof (vrij op te nemen zonder verantwoording)

Daarnaast heeft de ASO ook recht op 

  • 20 dagen vaderschapsverlof 
  • Verlof voor huwelijk, begrafenis, burgerlijke verplichtingen...
  • Adoptieverlof, palliatief verlof... 

Opleidingsbudget ASO

Elke ASO heeft recht op terugbetaling van wetenschappelijke activiteiten. Dit kan op twee manieren in het contract vermeld staan:

  • Ofwel via een forfaitair bedrag vermeld voor uw opleidingsjaar
  • Ofwel op basis van reële kosten in overeenstemming met de stagemeester (indienen van bonnetjes en facturen bv.)

In UZ Leuven wordt vb. 100 EUR per jaar (in UZ Leuven) voorzien voor wetenschappelijke activiteiten.

Laatste aanpassing: 15 oktober 2023