Jaarlijkse vakantie ASO's

De regels voor jaarlijkse vakantie en opleidingsbudget voor arts-specialisten in opleiding staan hier uitgelegd.

Jaarlijks verlof

Volgens het statuut heeft de ASO recht op een jaarlijkse vakantie: deze omvat 20 werkdagen per opleidingsjaar alsook de wettelijke feestdagen. Dit betekent dat wanneer de ASO werkt op een wettelijke feestdag, hiervoor een compensatiedag moet worden toegekend die geldt als extra vakantiedag. Dit betekent ook dat wanneer een wettelijke feestdag in een weekend valt, deze op een andere dag mag worden opgenomen.

In UZ Leuven bestaat de jaarlijkse vakantie voor elke ASO uit:

  • 20 werkdagen
  • 2 forfaitaire dagen (ter compensatie voor het werken op een wettelijke feestdag, onafhankelijk van aantal effectief gewerkte dagen op een feestdag)
  • 5 congres verlofdagen (te gebruiken voor deelname aan congres of wetenschappelijke tijd)

Er dient géén verlof ingezet te worden op een lage activiteitsdag (LAD) in UZ Leuven. Wie wel werkt op een LAD krijgt hiervoor een wachtvergoeding.
Dit werd bekrachtigd door de Directie, Medische Raad en de Raad Medische Diensthoofden in 2020. De dienstsecretariaten zijn hiervan op de hoogte.

Opleidingsbudget ASO

Elke ASO met opleidingsplan aan de KULeuven heeft recht op 500 EUR opleidingsbudget gedurende de hele opleiding.
Dit budget wordt vrijgemaakt door de Medische Raad UZ Gasthuisberg.

De modaliteiten voor het opnemen van dit budget lopen via de dienstsecretariaten van de coördinerend stagemeesters.

Laatste aanpassing: 2 juli 2020