ASO met PhD-traject

Arts-specialisten in opleiding kunnen tijdens hun specialisatie een PhD traject opstarten. Lees er hier alles over!

PhD-traject als ASO? 

Arts-specialisten in opleiding die een PhD wensen uit te voeren tijdens hun specialisatie kunnen hiervoor een speciaal traject volgen.
Wanneer je een onderwerp en promotor hebt, dien je ook zeker te zijn van je financiering. Dit kan enerzijds via een universiteitsbeurs (of andere federale wetenschappelijke instelling) of een niet-federale wetenschappelijke instelling (bv FWO). Vaak zal je promotor je hierbij helpen.

Zodra het onderwerp, de promotor en financiering rond is dien je een wijziging voor je stageplan in bij het Agentschap Zorg en Gezondheid. 
Je dient op je stageplan te vermelden dat je een wetenschappelijk traject doet gedurende het aantal jaren dat afgesproken is. Je vult ook je promotor in en laat dit ondertekenen door je coördinerend stagemeester.
Zodra de wijziging door de erkenningscommissie is aanvaard zal het Departement Zorg je op de hoogte brengen.

PhD laten meetellen als specialisatiejaren?

Je kan je PhD-jaren voor maximaal de helft laten meetellen als specialisatiejaren volgens de wet (zie hiervoor art 14 van het MB 2014).
Dit kan maximaal 2 jaar vervangen van de hele specialisatie-opleiding.
Doe je dus bijvoorbeeld 4 jaar een PhD tijdens je specialisatie, dan kan dit voor maximaal 2j meetellen. 

In principe zijn er geen wettelijke voorwaarden om de gelijkstelling met klinische jaren te verkrijgen. De erkenningscommissie kan op het einde van je specialisatie wel oordelen dat de noodzakelijke eindcompetenties niet gehaald zijn en je opleiding laten verlengen, al moet dit dan geobjectiveerd worden.
De meeste ASO met PhD traject doen echter klinische wachtdiensten tijdens hun PhD-jaren en behouden zo klinische blootstelling en kunnen zonder problemen de helft van hun PhD-jaren laten meetellen als specialisatiejaren. 

Inschrijvingen

In het nieuwe systeem voor inschrijvingen van de Master Specialistische Geneeskunde (MSG), geldt voor iedereen dat er maar op drie momenten inschrijvingsgeld zal moeten worden betaald (nl. eerste jaar, het jaar van afronding van de lagere opleiding, en het jaar van afronding van de MSG). Iedereen dient zich wel elk jaar in te schrijven voor de MSG.
PhD-studenten betalen daarnaast een inschrijvingsgeld voor hun PhD-opleiding (apart).

Masterproef

Als de vereiste competenties die in de masterproef beoordeeld worden zijn verworven bij het bekomen van een PhD, dan wordt een vrijstelling toegekend voor deze masterproef. In de regel komt het erop neer dat als een ASO vóór het afronden van de MSG een PhD heeft afgerond, én als dat PhD zich binnen de afstudeerrichting situeert, een ASO een vrijstelling kan krijgen voor de Masterproef. Als het PhD niet is afgerond bij het einde van de opleiding of niet valt binnen de afstudeerrichting, is de masterproef niet vrijgesteld.
Er worden ook vrijstellingen voorzien voor andere vakken binnen de Master specialistische geneeskunde. Hierover kan je meer informatie verkrijgen bij de opleidingscoördinator van de faculteit. 

Wachtdienst als PhD-ASO

Het is mogelijk om tijdens het PhD-traject klinische wachtdiensten uit te voeren. Wanneer u dit doet, kan u onder de regels van de ASO-verloning vallen en krijgt u een bedrag hiervoor. Dit wordt uitbetaald op uw rekeningnummer maar is wel onderworpen aan de personenbelasting (in tegenstelling tot uw beurs die fiscaal vrijgesteld is). Op het einde van het jaar moet u dus het totaalbedrag aan ontvangen wachtvergoedingen in uw belastingsaangifte ingeven.

Laatste aanpassing: 15 oktober 2023