ASO met PhD-traject

Als de vereiste competenties die in de masterproef beoordeeld worden zijn verworven bij het bekomen van een PhD, dan wordt een vrijstelling toegekend voor deze masterproef.

Inschrijvingen

In het nieuwe systeem voor inschrijvingen van de Master Specialistiscge Geneeskunde (MSG) (ingang vanaf academiejaar 2016-2017), geldt voor iedereen dat er maar op drie momenten inschrijvingsgeld zal moeten worden betaald (nl. eerste jaar, het jaar van afronding van de lagere opleiding, en het jaar van afronding van de MSG). Iedereen dient zich wel elk jaar in te schrijven voor de MSG.

Masterproef

Als de vereiste competenties die in de masterproef beoordeeld worden zijn verworven bij het bekomen van een PhD, dan wordt een vrijstelling toegekend voor deze masterproef. In de regel komt het erop neer dat als een ASO vóór het afronden van de MSG een PhD heeft afgerond, én als dat PhD zich binnen de afstudeerrichting situeert, een ASO een vrijstelling kan krijgen voor de Masterproef. Als het PhD niet is afgerond bij het einde van de opleiding of niet valt binnen de afstudeerrichting, is de masterproef niet vrijgesteld.

Laatste aanpassing: 22 juli 2020