Overzicht CATs microbiologie

Bacteriologie, mycologie & parasitologie

 • Identificatie van gisten met MALDI-TOF massaspectrometrie
  Indevuyst C., Lagrou K. - 20-maa-2012 - UZ Leuven. (doc)  (ppt)
 • Microbiologische uitwerking en rapportering van niet-steriele stalen
  Van Laer C., De Beenhouwer H. - 20-maa-2012 - OLVZ Aalst. (doc)  (ppt)
 • Referral strategy for duplicate isolates : a first evidence-based approach
  Nickmans S., De Beenhouwer H. - 20-maa-2012 - OLVZ Aalst. (doc)  (ppt)
 • Part 1 Evaluation of Three Different Agar Media for Rapid Detection of Extended-Spectrum ?-lactamase Producing Gram-negative Bacilli from Clinical Screening Samples.
  Part 2 Comparison of Different Phenotypic Assays for Detection of Extended-Spectrum ?-lactamase Production by Inducible AmpC Producing Gram-negative Bacilli

  Willems E., Verhaegen J. - 18-apr-2012 - UZ Leuven. (doc)  (ppt)
 • Retrospectieve studie naar het verband tussen MIC vanco en recidief CNS bij hematologie patiënten
  Depypere M., Verhaegen J. - 18-apr-2012 - UZ Leuven. (doc)  (ppt)
 • Analyse en terugkoppeling van resistentiecijfers
  Oyaert M., Laffut W. - 15-mei-2012 - HHartzh Lier. (doc)  (ppt)
 • Value of pneumococcal PCR in diagnosis of parapneumonic pleural effusion
  Van Even E., Lagrou K. - 15-mei-2012 - UZ Leuven. (doc)  (ppt)
 • De rol van moleculaire diagnostiek bij kinderen met een 'community-acquired pneumonia'
  Maurissen W., Oris E. - 15-mei-2012 - ZOL Genk. (doc)  (ppt)
 • Directe identificatie en gevoeligheidsbepaling van micro-organismen uit positieve hemoculturen met behulp van MALDI-TOF MS en het BD Phoenix Systeem
  Joosten A., Magerman K. - 15-mei-2012 - Jessa ZH Hasselt. (doc)  (ppt)
 • Identificatie van Haemophilus influenza en verwante Haemophilus species met MALDITOF-MS (microflex®BRUKER)
  Pypen Y., Coppens G., Oris E. - 26-maa-2013 - ZOL Genk. (doc)  (ppt)
 • Vergelijkende studie van Quantiferon TB Gold In Tube met T-Spot voor de diagnose van een latente tuberculose infectie bij immuungecompromitteerden en kinderen
  Jacobs J., Saegeman V. - 16-apr-2013 - UZ Leuven. (doc)  (ppt)
 • Gevoeligheidsbepaling voor antiseptica: literatuurstudie en evaluatie bij carbapenemase producerende enterobacteriacea (CPE)
  Del Biondo E., Saegeman V. - 14-mei-2013 - UZ Leuven. (doc)  (ppt)
 • Naar een optimale workflow voor de detectie van carbapenemase-producerende Enterobacteriaceae vanuit screeningstalen.
  Degandt S., Colaert J. - 14-mei-2013 - AZ Groeninge Kortrijk. (doc)  (ppt)
 • Nasal  Carriage  of  S.aureus in Ambulant  Preoperative  Patients : Performance  Evaluation of  Chromogenic  ChromID™ MRSA/ ChromID™ S.aureus  medium (bioMérieux), and Evaluation ofMRSA Biodiversity in Ambulatory Patients.
  Mukovnikova M., Saegeman V. - 4-feb-2014 - UZ Leuven (doc)  (ppt)
 • Trichomonas vaginalis: ontmaskering van een onderschatte pathogeen?
  Willems P., Cartuyvels R. - 27-maa-2014 - Jessa ZH Hasselt (doc)  (ppt)
 • Monitoring the patient response as an alternative to commercial negative quality control in infectious serology.
  Wils J., Callewaert N., Colaert J. - 27-maa-2014 - AZ Groeninge Kortrijk (doc)  (ppt)
 • The use of Maldi-tof MS for outbreak strain typing.
  Steensels D., Simon A., Verroken A. - 27-maa-2014 - UCL  (ppt)
 • Het optimaliseren van het (selectief) rapporteren van antibiotica.
  Van Aelst S., Laffut W. - 24-apr-2014 - H.Hartzh Lier (doc) (ppt)
 • Sputum smear microscopy in the diagnosis of pulmonary tuberculosis: What are the options anno 2014
  Trouvé C., Nulens E. - 24-apr-2014 - AZ Sint-Jan Brugge (doc) (ppt)
 • Efficiënte, kwalitatieve en snelle faecesdiagnostiek: zijn moleculaire panels de oplossing?
  Cauchie M., Frans J., Smismans A. - 22-mei-2014 - Imeldazh Bonheiden (doc) (ppt)
 • Waarde van PCR voor de diagnose van contactlens gerelateerde keratitis veroorzaakt door Acanthamoeba.
  Claessens J., Lagrou K. - 22-mei-2014 - UZ Leuven (doc) (ppt)
 • Optimalisatie van entbodems voor automatische inoculatie.
  Van Dievoet M.A., Verhaegen J. - 22-mei-2014 - UZ Leuven (doc) (ppt)
 • De rol van 16S rRNA gen PCR in de diagnose van gewrichtsprothese-infecties.
  Van den Bossche D., Boudewijns M. - 05-mei-2015 - AZ Groeninge Kortrijk (doc) (ppt)
 • Automatisatie van coproculturen: implicaties voor kliniek en lab.
  Tamigniau A., Lagrou K. - 19-mei-2015 - UZ Leuven (doc) (ppt)
 • A clinically orientated procedure for the workup of anaerobic bacteria in the era of MALDI-TOF: feasible or fiction?
  Peeters B., Cartuyvels R. - 19-mei-2015 - Jessazh Hasselt (doc) (ppt)
 • Automatisatie van respiratoire culturen: implicaties voor kliniek en lab.
  Gils S., Lagrou K. - 19-mei-2015 - UZ Leuven (doc) (ppt)
 • Screening for toxin-producing Clostridium difficile in neonates and infants.
  Vodolazkaia A., Verhaegen J. - 26-mei-2015 - UZ Leuven (doc) (ppt)
 • Optimalisatie en regionale standaardisatie van het MRSA-screeningsbeleid.
  Muyldermans A., Laffut W. - 26-mei-2015 - H. Hartzh Lier (doc) (ppt)
 • Microbiologische diagnostiek van oftalmologische stalen.
  Wils J., Frans J. - 26-mei-2015 - Imeldazh Bonheiden (doc) (ppt)
 • Transmission of nontuberculous Mycobacteria (NTM) between patients with cystic fibrosis: is there evidence for person-to-person transmission? Which techniques are available to investigate the NTM transmission?
  Cauchie M., Andre E. - 08-maa-2016 - UCL. (doc) (ppt)
 • Diagnostische waarde van interleukine-6, leukocyt esterase, alfa-defensine en IgG antistoffen gedetecteerd door het BJI Inoplex assay (Diaxonhit) bij periprothetische infecties. Ombelet S., Verhaegen J. - 14 apr 2016 - UZ Leuven (doc) (ppt)
 • Niemand doet H. pylori resistentiebepaling alvorens opstart van therapie. Tijd voor (moleculaire) revolutie?
  Van den Poel B., Frans J. - 14-apr-2016 - Imeldazh Bonheiden. (doc) (ppt)
 • Evaluatie van de actuele toepassing van de Cepheid Xpert MRSA in de UZL.
  Jacqmin H., Saegeman V. - 21-apr-2016 - UZ Leuven. (doc)
 • Heeft MRSA GeneXpert een meerwaarde t.o.v. cultuur? Evaluatie discordanties MRSA screening cultuur en GeneXpert in ZOL Genk.
  Graindor N., Coppens G. - 21-apr-2016 - ZOL Genk. (doc) (ppt)
 • Optimalisatie van de workflow voor VRE screening in het routinelabo.
  Louwagie A., Boudewijns M. - 28-apr-2016 - AZ Groeninge Kortrijk. (doc) (ppt)
 • Dosisaanpassing van antibiotica: toepasbaarheid van beschikbare calculators.
  Frans G., Lagrou K. - 28-maa-2017 - UZ Leuven. (doc) (ppt)
 • De plaats van procalcitonine in de klinische diagnostiek.
  Bogaert L., Laffut W. - 28-maa-2017 - H. Hartzh Lier. (doc) (ppt)
 • Diagnostiek van gastro-enteritis met behulp van het FilmArray Gastro-Intestinaal panel (BioFire Diagnostics).
  Hoet K., Oris E. - 9-mei-2017 - ZOL Genk. (doc) (ppt)
 • Optimalisatie van colistine gevoeligheidsbepaling in het routine laboratorium.
  De Bont E., Boudewijns M. - 9-mei-2017 - AZ Groeninge Kortrijk. (doc) (ppt)
 • MALDI-TOF identificatie van viridans streptokokken.
  Smets L., Depypere M., Desmet S. - 8-mei-2018 - UZ Leuven. (doc) (ppt)
 • Optimalisatie van de rapportering van infectieuze serologie.
  Peeters L., Laffut W., Van Even E. - 15-mei-2018 - H. Hartziekenhuis Lier. (doc) (ppt)
 • Identificatie van filamenteuze fungi: de waarde van MALDI-TOF MS
  Lefever S., De Bel A., Boudewijns M. - 15-mei-2018 - AZ Groeninge Kortrijk. (doc) (ppt)
 • Malditof identificatie van atypische mycobacteriën
  Weemaes M., Steensels D., Oris E. - 22-mei-2018 - ZOL Genk. (doc) (ppt)
 • Waarde van wekelijkse screening voor CPE, VRE en MRSA bij patiënten gehospitaliseerd op intensieve zorgen eenheid
  Oosterbos J., Desmet S. - 22-mei-2018 - UZ Leuven. (doc) (ppt)
 • Diagnosis of prosthetic joint infections: towards a BILULU consensus
  Hoet K., Laffut W. - 7-mei-2019 - H. Hartziekenhuis Lier. (doc) (ppt)
 • Gram stain: past, present and future.
  Makki N., Frans J. - 7-mei-2019 - Imelda ziekenhuis Bonheiden. (doc) (ppt)
 • Waarde van digitale analyse met WASPLab van chromogene media (MRSA, VRE)
  Steels S., Desmet S., Vanhouteghem K. - 14-mei-2019 - UZ Leuven. (doc) (ppt)
 • Zin of onzin van Panton-Valentine Leukocidin (PVL) bepaling
  Schellen M., Depypere M. - 14-mei-2019 - UZ Leuven. (doc) (ppt)
 • Laboratoriumdiagnostiek van mycobacteriën: Kwaliteitsindicatoren & Klinische relevantie van niet-tuberculeuze mycobacteriën
  Smets L., Van Herendael B. - 18-jun-2019 - GZA Antwerpen. (doc) (ppt)
 • Gevoeligheidsbepalingen van Nocardia spp in de praktijk
  Martens S., Desmet S., Lagrou K. - 30-jun-2020 - UZ Leuven. (doc) (ppt)
 • Rol van Streptococcus agalactiae en Streptococcus dysgalactiae bij erysipelas
  Vandebeek D., Cartuyvels R. - 14-jul-2020 - Jessazh Hasselt. (doc) (ppt)
 • Optimalisatie TDM in H. Heilig hartziekenhuis: To Do More?
  Oosterbos J., Van Even E., Laffut W. - 28-jul-2020 - H. Hartziekenhuis Lier. (doc) (ppt)
 • Optimalisatie diagnostiek van SOA gerelateerde syndromen en fluor vaginalis
  Vanmechelen B., Steensels D., Oris E., Cartuyvels R. - 5-okt-2020 - ZOL Genk. (doc) (ppt)
 • To culture of not to culture a urine sample: that's the question
  Martens S., Laffut W., Van Even E. - 18-mei-2021 - H. Hartziekenhuis Lier. (doc) (ppt)
 • Het nut van therapeutische drugmonitoring van flucloxacilline
  Steels S., Pauwels S., Declercq P., Vijgen S., Cartuyvels R. - 18-mei-2021 - Jessa ZH Hasselt. (doc) (ppt)
 • Diagnostisch nut van een cytologisch bronchoalveolair lavage (BAL) onderzoek bij niet-infectieuze longaandoeningen.
  Vancraeynest E., Luyckx A. - 08-jun-2021 - Maria Middelares ziekenhuis Gent. (doc) (ppt)
 • Analytische en klinische vergelijking van BAL galactomannan VS BAL PCR in de diagnostiek van invasieve pulmonaire aspergillose
  Vanrenterghem M., Reynders M. - 21-sep-2021 - AZ Sint-Jan Brugge. (doc) (ppt)
 • De rol van ‘time to positivity’ in de diagnostiek van bacteriëmie
  Jacob A.-S., Depypere M. - 21-sep-2021 - UZ Leuven. (doc) (ppt)
 • Antimicrobiële gevoeligheidsbepaling anno 2021: impact implementatie EUCAST I categorie en waarde van fenotypische expert systeem.
  Mylemans M., Desmet S. - 28-sep-2021 - UZ Leuven. (doc + bijlage) (ppt)
 • Goodbye culture, hello PCR? Implementation of a molecular diagnostic panel for enteropathogens in routine faeces diagnostics
  Van Elslande J., Van Den Abeele A-M. - 24-mei-2022 - AZ Sint-Lucas Gent. (doc) (ppt)
 • Clostridioides difficile diagnosis
  Van de gaer O., Depypere M. - 24-mei-2022 - UZ Leuven. (doc) (ppt)
 • Tropheryma whipplei: literatuuroverzicht, epidemiologie en optimalisatie van diagnostische uitwerking van een zeldzame ziekteverwekker
  Jacob A.S., Cattoir L. - 20-jun-2023 - OLVZ Aalst. (doc) (ppt)
 • Waarde van TDM van β-lactam antibiotica (met focus op ceftazidimeavibactam)
  Van Vlierberghe M., Desmet S., Van den Eede N. - 5-sept-2023 - UZ Leuven. (doc) (ppt)

Virologie

 • Influenza and RSV infections: current standard in accurate, time- and cost-efficient diagnosis.
  Dewaele K., Frans J. - 17-apr-2018 - Imelda ziekenhuis Bonheiden. (doc) (ppt)
 • Oppuntstelling van de laboratoriumdiagnostiek van virale myocarditis.
  Claus P.E., Boel A. - 11-dec-2018 - OLVZ Aalst. (doc) (ppt)
 • Optimalisatie van virale diagnostiek na allogene stamceltransplantatie.
  Briers P.J., Cartruyvels R. - 20-jun-2023 - Jessa ZH Hasselt. (doc) (ppt)

 

Laatste aanpassing: 4 januari 2024