Labogids en aanvraagformulieren

Meer informatie over de labtests.

Opleiding klinisch bioloog

De dienst laboratoriumgeneeskunde organiseert de opleiding tot klinisch bioloog, critically appraised topics (CAT) en seminaries.

Voor patiënten en bezoekers

Als patiënt komt u niet rechtstreeks in contact met onze dienst. Uw behandelende geneesheer bespreekt de resultaten van de uitgevoerde tests.

Lees meer over soorten testen.

RIZIV-erkenning, ISO-accreditatie en referentiecentrum

Het laboratorium fungeert als nationaal referentiecentrum voor bepaalde pathogenen en heeft RIZIV-erkenning en ISO-accreditatie.

Lees meer over ons.

Wekelijkse detectieresultaten respiratoire pathogenen

Bekijk de resultaten.

Vragen of feedback

Neem contact met ons op.