Nationale referentiecentra en referentielaboratoria

Coronavirus

Routebeschrijving afleverpunt stalen coronavirus:

Dienst laboratoriumgeneeskunde fungeert als nationaal referentiecentrum voor de volgende pathogenen:

Bekijk de lijst met erkende referentielaboratoria.

Bekijk de presentaties van de georganiseerde informatiesessies rond de nationale referentiecentra voor humane microbiologie.

Dienst laboratoriumgeneeskunde fungeert als nationaal referentielabo voor zeldzame ziekten:

  • Totaal erythrocytair protoporfyrine (FEP-test)
  • Spectrofluorimetrische dosering van plasma porfyrinen

Contactgegevens nationaal referentiecentrum pathogenen en nationaal referentielaboratorium zeldzame ziekten:

Dienst laboratoriumgeneeskunde fungeert als AIDS referentielaboratorium:

Contactgegevens AIDS referentielaboratorium:

Binnen onze Nationale Referentie Centra, Nationale Referentie Laboratoria en AIDS Referentie Laboratorium voeren wij studies uit om een beter zicht te hebben op de epidemiologie van infecties en aandoeningen. 
In dit kader worden persoonsgegevens en soms gezondheidsgegevens van patiënten verzameld. De gegevens die verzameld worden zijn persoonsgegevens zoals het geslacht, de leeftijd, de postcode van de patiënt en het staaltype. In bepaalde gevallen betreft het ook gezondheidsgegevens (bijvoorbeeld klinische diagnose, vaccinatiestatus, therapie) die aan ons bezorgd worden door de laboratoria/ziekenhuizen die stammen/stalen opsturen naar het NRC, NRL of ARL. De verwerking van deze gegevens gebeurt telkens volgens de GDPR (General Data Protection Regulation) en AGV (Algemene Verordening Gegevensbescherming) wetgeving. In het kader van onze specifieke opdracht als referentiecentrum of laboratorium worden deze gegevens ook in geaggregeerde, anonieme en/of gepseudonimiseerde vorm gedeeld met externe partijen zoals Sciensano, andere ziekenhuizen of onderzoeksinstellingen, echter enkel na een positief advies van de data protection board. Wanneer een overdracht van gegevens kadert in de context van wetenschappelijk onderzoek, zal steeds een aanvraag bij de ethische commissie voorgelegd worden. De opdrachtgever en verwerkingsverantwoordelijke voor de Nationale Referentie Centra
is UZ Leuven. Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens kan u terugvinden op https://www.uzleuven.be/nl/privacy-en-uw-dossier. Voor meer informatie kan u contact opnemen met Lize Cuypers (lize.cuypers@uzleuven.be).

Laatste aanpassing: 11 april 2024