Studies laboratoriumgeneeskunde

Title/titel

Establishing peripheral blood lymphocyte subsets reference values for better diagnosis of immunological disorders trough retrospective analysis: application of indirect reference interval algorithms

Bepaling van referentiewaarden voor lymfocytensubsets voor betere diagnose van immunologische aandoeningen door retrospectieve analyse: toepassing van indirecte algoritmes voor bepaling van referentie intervallen.

Name of data controller/Naam van verwerkingsverantwoordelijke

Bram Vanmechelen en Xavier Bossuyt

Description/beschrijving

Evaluatie van lymfocytensubpopulaties in perifeer bloed is een belangrijke tool voor het beoordelen van de werking van het immuunsysteem. De samenstelling van de lymfoyctensubpopulaties is sterk leeftijdsafhankelijk. Heden zijn geen goede referentiewaarden beschikbaar voor de verschillende leeftijdscategorieën.

Referentie-intervallen zijn essentieel voor de interpretatie van laboratoriumwaarden. Volgens de ISO-norm 15189 is het verplicht dat klinische laboratoria betrouwbare referentiewaarden voorzien. Het is hierbij belangrijk dat de gebruikte referentiewaarden representatief zijn voor de specifieke patiëntenpopulatie. Volgens de gouden standaard moeten deze bepaald worden op een populatie van minstens 120 gezonde personen per relevante subgroep. Dit vormt een enorme uitdaging om dit op een prospectieve wijze uit te voeren, voornamelijk bij de pediatrische populatie. Als alternatief voor analyses waarbij geen representatieve directe referentiewaarden beschikbaar zijn raden verschillende internationale instanties, zoals EFLM en CLSI het gebruik van indirecte referentiewaarden aan. Bij indirecte referentiewaarden wordt gebruik gemaakt van bestaande laboratoriumdata met als hypothese dat de meeste laboratoriumdata niet pathologisch zijn. Door middel van algoritmen worden op een mathematische wijze de niet pathologische waarden gescheiden van de pathologische. Op deze niet pathologische waarden wordt vervolgens het referentie-interval bepaald. Dit heeft als belangrijkste voordelen: meer pragmatisch, minder tijdsintensief, ethische voordelen, minder duur en voldoende inclusies voor verschillende subgroepen.

In deze studie zullen verschillende gepubliceerde algoritmes gehanteerd worden voor het bepalen van referentiewaarden voor lymfocytensubpopulaties op een indirecte wijze. Hiervoor zal gebruik gemaakt worden van bestaande laboratoriumdata bekomen in UZLEUVEN. Het hoofddoel is representatieve referentiewaarden te bekomen per leeftijdscategorie.

Purpose(s)/doelstelling(en)

1. Het vinden van leeftijdsgerelateerde referentiewaarden voor de lymfocytensubpopulaties.
2. Het beschrijven van het fysiologisch verloop van de lymfocytensubpopulaties in functie van de leeftijd.
3. Vergelijking van de bekomen referentiewaarden met referentiewaarden beschreven in de literatuur.
4. Het opstellen van een procedure binnen de dienst laboratoriumgeneeskunde voor de bepaling referentiewaarden op een indirecte wijze.

Link to website(s) with additional information/ Link naar website(s) met bijkomende informatie

Laatste aanpassing: 17 april 2023