Bestelformulier ademtesten

Artsen die werken in UZ Leuven moeten de aanvraag via een actabon in het KWS doen.

Bestelformulier

Gegevens aanvrager
Contactgegevens aanvrager

Is dit uw eerste bestelling van ademtesten via dit formulier? Vul dan uw contactgegevens in, zodat we de testen aan u kunnen bezorgen.

Vanaf uw tweede bestelling moet u dit deel niet meer invullen.

Lactose ademtest (lactose intolerantie, lactose malabsorptie)

De houdbaarheidsdatum van het huidige lot van het substraat 13C-lactose is 30-6-2021. Er loopt momenteel een analyse door een extern lab om na te gaan of de houdbaarheidsdatum verlengd kan worden. Gelieve hiermee rekening te houden bij het aanvragen van 13C-lactose ademtesten.

Opgelet: voor kinderen met een gewicht lager dan 25 kg moet de dosis van de lactose aangepast worden tot 1g lactose/kg lichaamsgewicht

Gegevens kind lactosetest
Ureum ademtest (Helicobacter Pylori infectie)
Mengtriglyceriden ademtest (vetvertering)
Fructose ademtest (fructose intolerantie, fructose malabsorptie)
Gegevens kind

Voor kinderen met een gewicht lager dan 25 kg moet de dosis van de lactose aangepast worden tot 1g fructose/kg lichaamsgewicht.

Octaanzuur ademtest (maaglediging vast)
Aminopyrine ademtest (leverfunctie)
PEG-pillen (transit)

Dit substraat bevat een radioactief (3H) isotoop.

Faecespotten (vetbepaling)
Opmerkingen
Laatste aanpassing: 29 april 2021