Activiteiten

Omschrijving doelgebied en specialiteiten

Laboratoriumgeneeskunde ondersteunt de zorgverlening binnen UZ Leuven door alle middelen aan te bieden die noodzakelijk zijn om een doeltreffende en efficiënte diagnose te kunnen stellen door laboratoriumtests uit te voeren op de aangeboden stalen. Deze laboratoriumtests worden uitgevoerd op aanvraag van geneesheren.

Met 'alle middelen' doelen wij vooral op:

 • Personeel (236 personeelsleden)  
 • Apparatuur
 • Infrastructuur (4 000 m²)
 • Werkingsmiddelen

Tests en onderzoeken

Als patiënt kom je zelf niet rechtstreeks in contact met onze dienst. Je behandelende geneesheer vraagt de resultaten van de voor jou aangevraagde tests op.

Het is ook erg belangrijk te weten dat wij enkel en alleen menselijke lichaamsvochten onderzoeken en geen onderzoek verrichten naar bijvoorbeeld gekke-koeien-ziekte. De voornaamste lichaamsvochten zijn: 

 • Bloed
 • Urine
 • Stoelgang
 • Sperma
 • Wondvocht, etter
 • Hersen- of ruggenmergvocht
 • Maagvocht
 • Fluimen, luchtwegenvocht

UZ Leuven ambieërt hoogstaande laboratoriumdiagnostiek en dat kan enkel dankzij de doeltreffend functionerende samenwerking tussen het laboratorium enerzijds en de zorgverleners anderzijds.

Subdisciplines

Binnen Laboratoriumgeneeskunde onderscheiden we meerdere professionele sub-disciplines die overeenstemmen met verschillende medische vakgebieden, namelijk:

 • Algemene (bio)chemie
 • Hematologie
 • Coagulatie & hemostase
 • Metabole aandoeningen
 • Toxicologie en therapeutic drug monitoring (TDM)
 • Hormonologie
 • Immunologie
 • Bacteriologie
 • Virologie

Geneesheren-specialisten met erkenning in de klinische biologie, met andere woorden de vaste medische staf van Laboratoriumgeneeskunde, behartigen de beschikbaarheid van de meeste geschikte laboratoriumtests voor elk van deze vakgebieden. Ze waarborgen eveneens de kwaliteit van de uitgevoerde tests en staan ter beschikking voor diagnostisch advies.

Een team van A1-geschoolde medische laboratoriumtechnologen (laboranten), onder supervisie van de vaste medische staf, zorgt voor het uitvoeren van alle aangevraagde tests. Zij maken daarbij gebruik van de nieuwste middelen en methodes, die continu op punt gesteld worden.

Enkele cijfers

 • Gemiddeld worden op werkdagen 2 500 voorschriften verwerkt voor opgenomen of ambulante patiënten en extra-muros aanvragen.
 • Binnen het ziekenhuis worden de monsters op de verpleegafdelingen opgehaald door het logistieke team van het lab; op andere tijdstippen worden ze toegeleverd via buizenpost.
  Het aantal monsters op een doorsnee werkdag schommelt rond de 7 500. Met gemiddeld 4 uitgevoerde analyses per monster worden dat zo'n 30 000 uitgevoerde analyses per werkdag. 
 • De overgrote meerderheid van de analyses wordt uitgevoerd door een 30-tal verschillende types labautomaten, die online gekoppeld zijn met het lab-informatiesysteem. 
 • Voor de uitvoering van de courante analyses van algemene chemie, hematologie en bloedstolling is een 24-uur-permanentie verzekerd. De tijd tussen aankomst van het staal in het lab en de elektronische rapportering van de resultaten is minder dan een uur voor 90 procent van deze analyses. Voor een selectie van urgente speciale of toxicologische analyses is een wacht oproepbaar. 
 • 0,5 procent van de uitgevoerde analyses zijn bepalingen in het kader van klinische studies
 • Het laboratorium neemt deel aan 35 externe kwaliteitscontroleprogramma's. Interne kwaliteitscontrolematerialen worden uiteraard systematisch meegetest.

Kwaliteit

Het laboratorium heeft een volledig uitgebouwd kwaliteitssysteem met accreditatie volgens de internationale ISO 15189 (215-MED) normen, verleend op basis van regelmatige audit door externe experten.

Laatste aanpassing: 24 februari 2021