Toxicologisch onderzoek

Opsporen van schadelijke stoffen in het lichaam met behulp van verschillende technieken en apparatuur.

Toepassingen 

Toxicologische onderzoeken hebben heel wat toepassingen. Enkele voorbeelden:

 • Opsporen van geneesmiddel bij personen die een zelfmoodpoging hebben ondernomen.
 • Bepalen van alcoholgehalte in bloed en urine.
 • Opsporen van overdosering/inname van geneesmiddelen.
 • Serum- en urinespiegels van geïntoxiceerde patiënten opvolgen tijdens de behandeling.
 • Screening op drugs- en geneesmiddelenmisbruik.
 • Opvolgen van verslaafden in afkickcentra.
 • Dosering van thiopental bij patiënten die in aanmerking komen voor meervoudige orgaandonatie.
 • Identificeren van poeders, pillen, planten...

Screeningtesten

Screeningtesten zijn gebaseerd op scheikundige reacties. Hiermee kunnen bijvoorbeeld bepaalde stoffen in de urine worden aangetoond, zoals:

 • Salicylzuur
 • Paracetamol
 • Paraquat

Extractietechnieken

 • Vloeistofextractie
 • Solid phase extractie: scheiding via een vaste drager

Identificatie en doseringstechnieken

Dunne-laag chromatografie (TLC)

 • Chemische eigenschappen bepalen of een stof op een vaste drager wordt meegesleurd.
 • Deze stoffen kunnen via chemische en fysische eigenschappen worden gedetecteerd:
  • Chemisch: bvb zichtbaar maken door aankleuren.
  • Fysisch: bvb fluorescentie.

Gaschromatografie-massaspectrometrie (GCMS)

 • Identiek aan TLC, maar met een gas als verdeelmedium.
 • Detectie via de moleculaire massa van de bekomen fragmentatiestukken.
 • Het fragmentatiepatroon is specifiek voor een stof (bvb drug).

UV/VIS-spectrofotometrie

 • Interpreteren van zichtbaar en onzichtbaar spectrum van een stof.
 • Er wordt nagegaan hoeveel hiervan wordt geabsorbeerd door een stof als ze met licht wordt bestraald.
Laatste aanpassing: 13 februari 2020