Bacteriologisch onderzoek

Bacteriologisch onderzoek in labo

Bacteriologisch onderzoek in labo.

Doel

 • Opsporen en identificeren van de bacterie die verantwoordelijk is voor een bepaalde infectie.
 • Ontwikkelen van talrijke vaccins en antibiotica die een rol spelen bij de preventie of behandeling van bacteriële aandoeningen.
 • Nagaan hoe een bacterie op bepaalde medicijnen reageert en met welke middelen een infectie kan worden behandeld.

Identificatie van bacteriën in enkele minuten

Met de MaldiBiotyper kunnen bacteriën in enkele minuten worden geïdentificeerd:

 • Aanbrengen van de bacteriën op een metalen plaatje.
 • Toevoegen van een scheikundig mengsel en laten drogen.
 • Metalen plaatje wordt in het toestel geplaatst.
 • Het toestel (massaspectrometer) produceert ionen.
 • De hoeveelheid van elke ionensoort wordt geregistreerd.
 • De aard en het aantal gevormde ionen is specifiek voor elk type bacterie. 
 • Door de resultaten te vergelijken met een gegevensbank kan de overeenkomstige bacterie worden gevonden.

Soorten culturen

Uit alle delen en lichaamsvochten van het menselijke lichaam worden bacteriën gekweekt.

Jaarlijks worden er dan ook heel wat stalen onderzocht, ook wel culturen genoemd.

 • Hemoculturen: 105.000
 • Urineculturen: 64.000
 • Cultuur van respiratoire stalen (fluimen): 14.500
 • Opsporen ziekenhuisbacteriën: 63 000
 • Diverse culturen (etters, wonden enzovoort): 51.000
 • Cultuur van stoelgang: 6.800
 • Opsporen van parasieten in stoelgang: 2.000
 • Cultuur van mycobacteriën (tuberculose): 4.400

Als nationaal referentiecentrum voor kapseltypering van pneumokokken onderzoekt de dienst laboratoriumgeneeskunde jaarlijks 2.000 pneumokokken vanuit heel België.

Over bacteriën, bacteriologie en bacteriologisch onderzoek

 • Een bacterie is een eencellig micro-organisme dat bij mens (en dier) infecties kan veroorzaken.
 • Bacteriologie is de tak van de wetenschap die zich bezighoudt met onderzoek naar bacteriën.
 • Bacteriologisch onderzoek is zeer arbeidsintensief (veel manuele handelingen). Daarom werken er op de dienst laboratoriumgeneeskunde een relatief hoog aantal medewerkers.
Laatste aanpassing: 11 januari 2021