Standaardanalyses op plasma, urine en andere lichaamsvochten

cobas8000

Cobas 8000-automaat

Met Cobas 8000-automaat

Routine klinische scheikundeparameters worden geanalyseerd met de Cobas 8000-automaat, het werkpaard van het lab.

Analyses worden uitgevoerd op:

 • Plasma (bloed zonder bloedplaatjes, rode en witte bloedcellen)
 • Urine
 • Allerlei vochten

In totaal worden er 98 parameters in verschillende biologische vloeistoffen geanalyseerd:

 • Ionen en mineralen: natrium, chloor (vormen samen zout), calcium, magnesium, ijzer...
 • Substraten: glucose, cholesterol, eiwitten (proteïnen), urinezuur, ureum..
 • Enzymen: hartspierenzymen (bijvoorbeeld creatinekinase), pancreasenzymen (amylase), leverenzymen (transaminasen)...
 • Geneesmiddelen en drugs: paracetamol, benzodiazepines, opiaten, amfetaminen, cannabis, cocaïne...

Voorbeeld: diabetes

Bij heel wat aandoeningen is het noodzakelijk dat verschillende parameters opgevolgd worden. Bij diabetes of suikerziekte moeten altijd verschillende parameters gecontroleerd worden.

 • Als het verbruik van glucose gestimuleerd wordt door insuline, dan gaat dat gepaard met een verlaging van kalium. Kalium is belangrijk voor de regeling van de hartslag.
 • Is er te weinig insuline, dan kan glucose niet gebruikt worden als brandstof en wordt er vet verbrand. Dat kan leiden tot de opstapeling van halfverbrande vetten, namelijk de ketonlichamen (aceton) en een sterke aanzuring van het bloed.
 • Bij verzuring verschuift de ionenbalans en meer bepaald de verhouding tussen chloride en bicarbonaat.
 • Diabetespatiënten kunnen bovendien een verminderde nierfunctie hebben. Daarom wordt het ureum, creatinine, calcium en fosfor gemeten.
Laatste aanpassing: 11 januari 2021