Hemoculturen

Opsporen van bacteriën in het bloed

Een hemocultuur (bloedkweek) is een microbiologische kweek van bloed. Het wordt gebruikt om micro-organismen op te sporen die zich via de bloedbaan
verspreiden (bacteriëmie, sepsis of bloedvergiftiging).

Hoe werkt hemocultuur?

  • Ongeveer 20 ml bloed wordt afgenomen en in twee bloedkweekflesjes gebracht. Bij kinderen is dat maar 1 tot 4 ml bloed.
  • Deze flesjes worden geïncubeerd in de BacTAlerttoestellen (36.5°C). 
  • Als er bacteriën aanwezig zijn, zullen deze groeien en CO2 produceren. CO2 is zuur en zal de gel die aanwezig is op de bodem van de flesjes verkleuren. 
  • Laserstralen worden afgevuurd op de bodem van de flesjes en worden weerkaatst. Er is meer weerkaatsing als de bodem licht gekleurd is (door verzuring = positief) en minder weerkaatsing bij een donkere kleur (geen verzuring = negatief).
  • De toestellen geven dus enkel aan of er al dan niet verzuring optreedt. Verzuring is meestal te wijten aan de aanwezigheid van bacteriën.
  • De inhoud van de flesjes wordt dan verder onderzocht:
    • Microscopisch onderzoek (beweeglijkheid en vorm van de bacteriën).
    • Verdere kweek op andere vaste voedingsbodems voor identificatie van de bacterie en het testen voor gevoeligheid aan verschillende antibiotica.
Laatste aanpassing: 13 februari 2020