Kwaliteitsvolle zorg

Kwaliteit en veiligheid

Lees wat we doen om de zorgverlening zo veilig mogelijke te maken en hoe u daarbij kunt helpen.

Kwaliteitsindicatoren

We willen dat u als patiënt geïnformeerd kunt beslissen waar u zich laat behandelen. Daarom geven we u graag inzage in resultaten van onze zorgverlening. De metingen gebeuren in samenwerking met o.a. de Vlaamse overheid, de Vlaamse Vereniging van Hoofdartsen, het Vlaams Patiëntenplatform en de koepel Zorgnet-ICURO.

Tevredenheidsenquête

We horen graag uw feedback over uw verblijf en de zorgverlening. Uw feedback helpt ons om het nog beter te doen. Elke patiënt die in UZ Leuven opgenomen wordt, krijgt een uitnodiging om een korte vragenlijst in te vullen.

Extern kwaliteitsforum

In het extern kwaliteitsforum zetelen ook patiënten zetelen. Op regelmatige basis komt het forum bijeen om over uiteenlopende onderwerpen te spreken en suggesties te doen.

Kwaliteitsverbetering - projecten en acties

Binnen UZ Leuven zetten we continu projecten en initiatieven op om de kwaliteit van onze zorg en dienstverlening te verbeteren. We presenteren graag enkele recente verbeterprojecten.

Patiëntenrechten

Uw rechten zijn vastgelegd in een wet. Die regelt uw recht op: Kwaliteitsvolle zorgverlening; Vrije keuze van beroepsbeoefenaar; Geïnformeerd worden over uw gezondheidstoestand; Toestemming voor behandeling; Toegang tot uw dossier; Bescherming van persoonlijke levenssfeer; Klachtenbemiddeling; Pijnbestrijding

Privacy en uw dossier

Wie gebruikt uw dossier? Hoe bepaalt u wie toegang heeft tot uw dossier? Hebt u zelf toegang tot uw dossier? Hoe zit het met privacy en de verwerking van uw persoonlijke en medische gegevens? Hoe worden camerabeelden gebruikt en bewaard?
Laatste aanpassing: 24 januari 2020