Kwaliteitsvolle zorg

Kwaliteit en veiligheid

Lees wat we doen om de zorgverlening zo veilig mogelijke te maken en hoe u daarbij kunt helpen.

Kwaliteitsindicatoren

We willen dat u als patiënt geïnformeerd kunt beslissen waar u zich laat behandelen. Daarom geven we u graag inzage in resultaten van onze zorgverlening. De metingen gebeuren in samenwerking met o.a. de Vlaamse overheid, de Vlaamse Vereniging van Hoofdartsen, het Vlaams Patiëntenplatform en de koepel Zorgnet-ICURO.

Patiëntenbevraging: Vlaamse Patiëntenpeiling

Om de ervaringen van onze patiënten in kaart te brengen, maken we in UZ Leuven gebruik van de Vlaamse Patiëntenpeiling (VPP). De vragenlijst peilt naar verschillende elementen die belangrijk zijn tijdens een ziekenhuisopname of een ambulante opname.

Patiëntenparticipatie en patient empowerment

We streven ernaar om patiënten een actieve rol te geven in zowel het eigen zorgtraject als ziekenhuisbrede processen, om op die manier de kwaliteit van zorg en leven te verhogen.

Kwaliteitsverbetering - projecten en acties

Binnen UZ Leuven zetten we continu projecten en initiatieven op om de kwaliteit van onze zorg en dienstverlening te verbeteren. We presenteren graag enkele recente verbeterprojecten.

Patiëntenrechten

Uw rechten zijn vastgelegd in de wet op de patiëntenrechten uit 2002.

Privacy en uw dossier

Wie gebruikt uw dossier? Hoe bepaalt u wie toegang heeft tot uw dossier? Hebt u zelf toegang tot uw dossier? Hoe zit het met privacy en de verwerking van uw persoonlijke en medische gegevens? Hoe worden camerabeelden gebruikt en bewaard?

Leren uit incidenten

Eén van de pijlers van het kwaliteitsbeleid van UZ Leuven is om te leren uit incidenten, zodat we verbeteracties kunnen opzetten om vergelijkbare gebeurtenissen in de toekomst te voorkomen.
Laatste aanpassing: 5 oktober 2022