Kinderhematologie en -oncologie

Kinderhematologie en -oncologie omvat de totaalzorg voor kinderen en adolescenten met kanker of een hematologische aandoening.

Afspraken

Kindergeneeskunde

Waarvoor kunt u bij ons terecht?

 • benigne hematologie
 • hemostase
 • hemangiomen en vasculaire malformaties
 • leukemieën en lymfomen
 • vaste tumoren
 • hersentumoren
 • histiocytosis
 • congenitale kankersyndromen
 • immuundeficienties
 • stamceltransplantatie
 • tumorvaccinatie
 • lange termijn follow-up
 • palliatieve zorgen

Multidisciplinaire samenwerking

Het specifieke karakter van de aandoeningen en de zeldzaamheid ervan vraagt een multidisciplinaire benadering. Alle kinderen en adolescenten, van 0 tot 16 jaar, worden multidisciplinair besproken en opgevolgd, van de diagnose tot de lange termijnopvolging. Wekelijks vindt er een multidisciplinair oncologisch overleg plaats met de oncologische chirurg en de radiotherapeut, alsook een multidisciplinair neuro (chirurgisch)-oncologisch overleg. Wekelijks is er ook een multidisciplinaire raadpleging voor hemofilie.

Onderzoek en studie

Elke patiënt wordt behandeld volgens een Europees of Internationaal klinisch studieprotocol. Ons centrum neemt actief deel aan verschillende trials en maakt deel uit van het study-committee:

 • akute leukemieën: EORTC-CLG-trials (Anne Uyttebroeck)
 • non-hodgkin lymfomen: EICNHL-group (Anne Uyttebroeck)
 • hersentumoren: SIOP Brain tumor committee
 • vaste tumoren: BSPHO-werkgroep (Marleen Renard)
 • LCH: Histiocyte Society

De indicaties voor stamceltransplantatie zijn de voorbije jaren uitgebreid en discipline overschrijdend. Naast high risk leukemieen, recidief ALL, AML, CML, MDS, werden allogene transplantaties uitgevoerd voor metabole aandoeningen zoals de ziekte van Hurler en osteopetrosis, voor immuundeficienties en hematologische afwijkingen.

Nieuwe klemtonen

In de laatste twintig jaar is in de levensverwachting van kinderen met kanker een hoopvolle en significante vooruitgang geboekt. De klemtoon ligt daarom niet langer alleen op genezing, maar ook de aandacht voor de levenskwaliteit neemt toe. De lange termijn follow-up kliniek wordt verder uitgebouwd in samenwerking met kindercardiologie, -endocrinologie en -neurologie.

Ondersteuning van het kind en zijn omgeving

Psychopedagogisch team

De diagnose van kanker bij een kind heeft een ernstige weerslag op het kind, zijn familie en omgeving. In het kader van de integrale zorg is er een psychopedagogisch team dat ondersteuning biedt aan het kind en gezin tijdens het hele ziekteproces en later bij de reïntegratie in de thuis- en schoolsituatie. Dit team bestaat uit twee kinderpsychologen, een muziektherapeute en een pedagogische medewerkster. Er is een nauwe samenwerking met de ziekenhuisschool en de sociale dienst met een wekelijks psychosociaal overleg. In het Brussen-project wordt er extra aandacht besteed aan de broer of zus (= brus) van het kind met kanker. Jaarlijks wordt samen met de VLK een vakantiekamp georganiseerd voor kinderen onder therapie, met begeleiding van artsen, verpleegkundigen en paramedici.

Thuiszorg

Sinds september 1990 is er, mede dankzij fondsen van ‘Kom op tegen Kanker', vanuit de Kinderhemato-oncologische afdeling een netwerk voor thuiszorg voor kinderen met kanker uitgebouwd. Via een gecoördineerde interactie met de eerstelijnszorg wordt gestreefd naar een kwalitatieve zorgverlening van de diagnosestelling tot de genezing en reïntegratie of tot de palliatieve zorg en stervensbegeleiding. Dit thuiszorg team bestaat momenteel uit een zorgcoördinator, drie deeltijdse verpleegkundigen, administratieve ondersteuning en wordt geleid door Marleen Renard. Zij hebben een bijzondere expertise opgebouwd in pijn- en symptoomcontrole bij kinderen, evenals palliatieve zorg.

Kinderkankerfonds Leuven

Dankzij het kinderkankerfonds kunnen we een aangename en gespeciliseerde omkadering bieden aan kinderen kinderen en adolescenten met kanker of een hematologische aandoening. Het volledige thuiszorgproject, de muziektherapeute en de research nurse worden via dit fonds gefinancierd. Uw steun is dus goed besteed.

Steun het kinderkankerfonds Leuven

Contact

Adres

UZ Leuven campus Gasthuisberg
Kinderhematologie en -oncologie
Herestraat 49
3000 Leuven
Laatste aanpassing: 10 februari 2020