Hospitalisatie 7

Na de bevalling verblijven pas bevallen moeders en hun baby's op de kraamafdeling. Lees meer over de voorzieningen, bezoekuren en het verloop van uw verblijf op de kraamafdeling.

Bezoekregels

  • Uw partner is overdag altijd welkom.
  • De partner kan blijven slapen tijdens het ziekenhuisverblijf. Dit is enkel mogelijk op een eenpersoonskamer. Voor de partner die blijft slapen, is er enkel ontbijt op de kamer voorzien. De partner mag dus de nodige verplaatsingen maken om iets te eten of te drinken te halen in de koffieshop of take-out.
  • Alleenstaande moeders kunnen 1 persoon als partner aanduiden, voor wie dezelfde regels gelden.
  • Naast de partner zijn 2 extra bezoekers welkom.
  • Hou het bezoek kort (maximaal 1 uur) en dit kan dagelijks tussen 15 en 17 uur.
  • Eigen kinderen mogen op bezoek komen en vallen niet onder dit extra bezoek.

Respecteer de huisregels

Contact

Adres

UZ Leuven campus Gasthuisberg
Hospitalisatie 7
Herestraat 49
3000 Leuven

Ligging en bereikbaarheid

Parkeren

Ontdek het bevallingskwartier en de materniteit

Televisie, internet, badkamer, opbergruimte, ... Lees wat u ter beschikking hebt op uw kamer.
Wij stimuleren de aanwezigheid van de partner bij de pasbevallen moeder en het kindje. Bekijk onder welke voorwaarden de partner al dan niet kan blijven overnachten.
Hoe lang blijft u op de kraamafdeling? Hoe verloopt uw verblijf op de afdeling?
Na een bevalling loopt u een groter risisco om te vallen. Valincidenten kunnen nooit volledig voorkomen worden. Toch kunt u het risico op vallen sterk verminderen door enkele eenvoudige tips op te volgen.
Hoe zorgt u voor uw baby? Welke verzorgingsproducten gebruikt u best? Waar moet u op letten om vallen te voorkomen? Welke onderzoeken worden er uitgevoerd bij uw baby? Hoe voorkomt u wiegendood?
Lees meer over aangifte van de geboorte, aansluiting bij het ziekenfonds en de hospitalisatieverzekering en het aanvragen en de uitbetaling van het groeipakket.
Hoe verloopt het ontslag van u en uw baby als u het ziekenhuis verlaat? Wat krijgt u mee? Waar moet u de eerste dagen op letten? Welke controles moet u inplannen?
De geboorte van een baby is een ingrijpende gebeurtenis. Dit kan gevolgen hebben voor uw seksualiteitsbeleving. Bespreek de nieuwe situatie met uw partner en breng begrip op voor elkaars gevoelens.
De combinatie van de zware inspanning van de bevalling, de emoties die komen kijken bij een kindje, praktische en psychologische veranderingen in uw gezinsleven en op vlak van uw relatie... De periode na de bevalling is niet altijd gemakkelijk. Enkele tips om met de nieuwe situatie om te gaan.
Laatste aanpassing: 9 november 2023