Seksualiteit en geboorteregeling na de bevalling

De geboorte van een baby is een ingrijpende gebeurtenis. Dit kan gevolgen hebben voor uw seksualiteitsbeleving. Bespreek de nieuwe situatie met uw partner en breng begrip op voor elkaars gevoelens.

Seks na de bevalling

Wanneer mag u weer vrijen?

Meestal wordt seksueel contact afgeraden de eerste weken na de bevalling. Alles hangt echter af van de mate waarin u recupereert en er samen klaar voor bent.

Minder zin in vrijen

Sommige vrouwen hebben minder zin in vrijen enige tijd na de bevalling. Dit kan veroorzaakt worden door verschillende factoren:  

  •  angst voor pijn aan de knip;
  •  herinnering aan de baringspijnen;
  •  drogere vagina, vooral bij borstvoeding;
  •  babyverzorging die veel tijd vraagt;
  •  uitgeput zijn;
  •  u lichamelijk minder aantrekkelijk voelen;
  •  angst voor een nieuwe zwangerschap.

Geboorteregeling

Uw vruchtbaarheid herstelt zich in de eerste weken na de bevalling. Dit betekent dat u vanaf dan ook opnieuw zwanger kunt worden.

Geeft u borstvoeding, dan zal de menstruele cyclus over het algemeen later op gang komen. Maar de borstvoeding belet niet dat u opnieuw zwanger kunt worden.

Een aangepaste geboorteregelingsmethode komt best ter sprake tijdens het ontslaggesprek.

Vraag hulp

Raadpleeg uw arts in geval van relationele problemen voor of na de bevalling. Hij kan eventuele problemen helpen opsporen, oplossen en zo nodig doorverwijzen voor een aangepaste behandeling. 

Laatste aanpassing: 24 januari 2020