Maak een afspraak

 • 016 34 68 80 of 016 34 69 00

Symptomen

De voornaamste kenmerken van de ziekte van Hodgkin zijn:

 • Lymfeklierzwelling, vooral ter hoogte van 'lymfeklierstations' zoals:
  • Hals
  • Oksel
  • Lies
 • De pijnloze zwelling houdt langer aan dan enkele weken.
 • Zwellingen kunnen in verder stadium uitbreiden naar andere plaatsen in het lichaam (lever, beenmerg, long).
 • Ademhalingsklachten (vb. dyspneu)
 • Abdominale klachten (vb. buikpijn)
 • Algemene malaise
 • Jeuk
 • Algemenere klachten ("B"-symptomen):
  • Sterk nachtzweten
  • Onverklaarbare gewichtsafname binnen 6 maanden
  • Koorts

Over ziekte van Hodgkin

 • Jaarlijks zo'n 300 patiënten met Hodgkin lymfoom in België
 • Meestal op jonge leeftijd (<40 jaar), soms ook op hogere leeftijd
 • Iets vaker bij mannen dan bij vrouwen

Behandeling

U vindt hier een aantal mogelijke behandelingen voor deze aandoening. Na de diagnose kiest uw arts, samen met u en de andere artsen van het team, de beste oplossing voor u. Uw behandeling kan dus afwijken van de hieronder voorgestelde therapie(ën).

 • Radiotherapie is een behandeling met radioactieve of ioniserende stralen die tot doel heeft de kwaadaardige cellen (kanker) te vernietigen. Bestraling van kanker gebeurt meestal uitwendig met daarvoor geschikte apparatuur (lineaire versnellers) of inwendig door radioactieve bronnen in het lichaam te brengen.

 • Toedienen van gezonde bloedvormende stamcellen via een katheter om het eigen beenmerg te herstellen. Vanuit deze stamcellen ontwikkelen zich opnieuw rijpe bloedcellen (witte bloedcellen, rode bloedcellen en bloedplaatjes).

 • Chemotherapie (ABVD)
 • Behandeling in het kader van klinische studies

Onderzoeken en diagnose

Bij (vermoeden van) deze aandoening voeren we een of meerdere onderzoeken uit.

 • Klinisch onderzoek
 • Stukje weefsel uit een orgaan of letsel wegnemen met een naald of mes. Dit stukje weefsel wordt daarna verder onderzocht.

 • Röntgenstralen of RX-stralen worden door bepaalde weefsels in het lichaam tegengehouden. Stralen die door het lichaam gaan, worden gebruikt om een beeld te maken van weefsels: het röntgenbeeld.

 • Veilig en pijnloos onderzoek om structurele afwijkingen van het hart op te sporen. Door met een stift over de borstkas te bewegen wordt het hart door middel van ultrasone (geluids)golven in beeld gebracht.

 • Röntgenstralen genereren gedetailleerde dwarsdoorsneden van een lichaamsregio welke de computer omzet in beelden in andere ruimtelijke vlakken en in driedimensionale beelden.

 • In het magneetveld wekken korte radiogolven signalen op in het lichaam. Een computer verwerkt de signaalintensiteiten tot allerlei doorsneden van de lichaamsregio.

 • PET- en CT-scan waarbij een radioactief gemerkt suiker (FDG of fluorodeoxyglucose) wordt ingespoten om verschillende soorten aandoeningen, zoals kwaadaardige en infectieuze letsels, in beeld te brengen.

 • Reeks van testen om de functionele beperkingen van uw longen in kaart te brengen, zoals spirometrie, diffusie, arteriële punctie, 6 minuten wandeltest...
 • Bloedtest
 • Fertiliteitsconsult

Contact

Maak een afspraak

016 34 68 80 of 016 34 69 00

Specialisten