Radiotherapie

Radiotherapie is een behandeling met radioactieve of ioniserende stralen die tot doel heeft de kwaadaardige cellen (kanker) te vernietigen. Bestraling van kanker gebeurt meestal uitwendig met daarvoor geschikte apparatuur (lineaire versnellers) of inwendig door radioactieve bronnen in het lichaam te brengen.

Afspraken

Radiotherapie-oncologie

Kwaadaardige tumor

Alle menselijke weefsels bestaan uit cellen. Die kunnen zich delen als dat nodig is, bijvoorbeeld om oude of beschadigde cellen te vervangen. Als die celdeling ontregeld is en cellen zich ongeremd gaan delen, kan er een gezwel ontstaan. Een gezwel (tumor) kan goedaardig of kwaadaardig zijn.

Een kwaadaardige tumor, ofwel kanker, kan ingroeien in de omringende gezonde weefsels en kan zo ook uitzaaiingen geven. Radioactieve stralen doden of beschadigen cellen in het lichaam. Kankercellen zijn gevoeliger voor straling dan gezonde cellen. Gezonde cellen kunnen beter herstellen van lichte stralingsschade dan kankercellen.

Doel van bestraling

Bij een bestralingsbehandeling moet de stralingsdosis in het gezwel hoog genoeg zijn, terwijl de bestraling van de omliggende gezonde weefsels zo laag mogelijk moet blijven om ze maximaal te beschermen. Op die manier worden de normale of gezonde cellen zo weinig mogelijk beschadigd en herstellen ze zich nadien gemakkelijk, terwijl de kwaadaardige cellen vernietigd worden.

Het is belangrijk om een aangepaste bestralingstechniek te kiezen door de juiste energie of sterkte van de stralen te kiezen en door één of meerdere bestralingsvelden te gebruiken vanuit verschillende bestralingshoeken. Door afzonderlijke bestralingen van enkele minuten, meerdere keren per week te geven, worden tumorcellen effectief beschadigd en krijgt het gezonde weefsel de kans zich te herstellen.

Brochures

Laatste aanpassing: 13 maart 2023