Informatie, advies en begeleiding tijdens uw bestralingsbehandeling

Sociaal werkers op de bestralingsafdeling kunnen u moeilijkheden in uw persoonlijk en familiaal leven helpen aanpakken.

Ziek zijn brengt wellicht voor u en uw familieleden heel wat zorgen mee. De sociaal werkers die op de bestralingsafdeling aanwezig zijn, kunnen u helpen met de aanpak van de moeilijkheden in uw persoonlijk en familiaal leven.

U kunt bij hen terecht met vragen of zorgen rond:

  • persoonlijke verwerking, partnerrelatie en gezinsleven
  • sociale contacten, tijdsbesteding en werksituatie
  • praktische regeling in verband met de behandeling (bv. vervoer)
  • financiële, sociale voorzieningen, verzekeringen
  • hulp in de thuissituatie
  • ondersteuning na de behandeling (bv. hersteloord, onco-revalidatie)

De sociaal werkers kunnen ook info, advies en begeleiding en verwijzing naar externe en/of gespecialiseerde hulpverlening geven.

Meer informatie

Vraag een sociaal werker.

Laatste aanpassing: 19 januari 2023