Longfunctietesten

Reeks van testen om de functionele beperkingen van uw longen in kaart te brengen, zoals spirometrie, diffusie, arteriële punctie, 6 minuten wandeltest...

Afspraken

Functiemetingen 6

Soorten tests en onderzoeken

Praktische en eenvoudige test om uw inspanningscapaciteit te meten. De zes minuten-wandeltest meet de afstand die u kunt afleggen binnen 6 minuten.
Meten van het zuurstofgehalte en het koolzuurgehalte in het bloed. De arts prikt hiervoor in de slagader in de pols.
Meten van de elasticiteit van het longweefsel.
Test om na te gaan of u in staat bent een vliegreis te maken. Tijdens de test meten we de verwachte hoeveelheid zuurstof in uw bloed tijdens een vliegreis.
Meten van de overgevoeligheid van de luchtwegen. U krijgt histamine (een prikkelende, maar onschadelijke stof) via verneveling toegediend. Deze stof kan een luchtwegvernauwing veroorzaken.
Onderzoek om vast te stellen of hyperventilatie een rol speelt in uw klachten. Een hyperventilatietest bestaat uit een ademproef, het vastleggen van uw adempatroon en een gesprek met de psychologe.
Meten van de overgevoeligheid van de luchtwegen na een fietsproef van 6 minuten. Na de inspanning wordt de luchtwegvernauwing gemeten.
Meten van de diffusiecapaciteit van uw longen. De diffusiecapaciteit (of transfertfactor) is de hoeveelheid gas die wordt uitgewisseld tussen de lucht uit de longblaasjes en het bloed van de longhaarvaatjes. De diffusie wordt gemeten door het inademen van een niet schadelijk gasmengsel.
Het meten van de concentratie stikstofmonoxide (=NO) in de uitgeademde lucht om eventuele luchtweginfecties en overgevoeligheid van de luchtwegen op te sporen.
Meten van de maximale spierkracht van uw adem-, hand- en bovenbeenspieren. De ademspieren zijn de motor van uw ademhaling. Een verminderde spierkracht kan effect hebben op kortademigheid of hoesten.
Meten van de werking en de inhoud van de longen. Hierbij wordt een spirometer gebruikt. Een spirometrie wordt uitgevoerd bij mensen die vaak last hebben van kortademigheid.
Ophoesten van sputum of slijm na het inademen van een zoutoplossing. Sputum is slijm vermengd met speeksel dat u ophoest uit de diepe luchtwegen bij luchtweginfecties. Het sputum wordt vervolgens onderzocht.
Laatste aanpassing: 10 maart 2021