Inspanningsprovocatietest

Meten van de overgevoeligheid van de luchtwegen na een fietsproef van 6 minuten. Na de inspanning wordt de luchtwegvernauwing gemeten.

Afspraken

Functiemetingen 6

Enkel op medisch voorschrift

Voor dit onderzoek hebt u altijd een voorschrift van uw dokter nodig. Breng dit voorschrift mee op de dag van het onderzoek.

Voorbereiding

 • Vermijd zware inspanningen in de 4 uren voor het onderzoek.
 • Rook niet gedurende 4 uur voor het onderzoek.
 • Draag comfortabele kleding en schoenen.
 • U moet niet nuchter zijn.
 • Bepaalde geneesmiddelen mag u niet nemen voor het onderzoek. Uw arts brengt u hiervan op de hoogte.

Verloop

Duur: 75 minuten

 • Een medewerker controleert uw basislongfunctie (spirometrie) voor de start van de test.
 • U neemt plaats op een fiets-ergometer (soort hometrainer).
 • Een neusknijper zorgt dat u enkel via uw mond ademt.
 • U fietst 6 minuten. De eerste minuten wordt de weerstand langzaam opgevoerd.
 • Het fietsen zorgt dat u een serieuze inspanning moet leveren.
 • Na het fietsen wordt over een periode van 30 minuten uw longfunctie regelmatig gemeten.

Na het fietsen wordt over een periode van 20 minuten uw basislongfunctie regelmatig gemeten. Zo kan worden vastgesteld of u astmatische klachten krijgt door de inspanning (inspanningsastma).

Inspanningsprovocatietest

Veilig

De inspanningsprovocatietest is een veilig onderzoek. De fysieke inspanning is belastend, maar ongevaarlijk. U wordt tijdens het onderzoek voortdurend in de gaten gehouden.

Nevenwerkingen

Reacties van de luchtwegen zijn mogelijk. Deze worden met medicijnen behandeld.

Lichte benauwdheid tijdens en na het onderzoek zijn normaal. U krijgt een luchtwegverwijder die dit verhelpt.

Laatste aanpassing: 13 oktober 2020