Histamine provocatietest

Meten van de overgevoeligheid van de luchtwegen. U krijgt histamine (een prikkelende, maar onschadelijke stof) via verneveling toegediend. Deze stof kan een luchtwegvernauwing veroorzaken.

Afspraken

Functiemetingen 6

Enkel op medisch voorschrift

Voor dit onderzoek hebt u altijd een voorschrift van uw dokter nodig. Breng dit voorschrift mee op de dag van het onderzoek.

Voorbereiding

  • Rook niet gedurende 4 uur voor het onderzoek.
  • Bepaalde geneesmiddelen mag u niet nemen voor het onderzoek. Uw arts brengt u hiervan op de hoogte.

Verloop

Duur: 75 minuten

  • Een medewerker controleert uw basislongfunctie (spirometrie) voor de start van de test.
  • Daarna moet u verschillende concentraties van dampen met histamine inademen.
  • Na iedere verneveling wordt de basislongfunctie gemeten.
  • Het onderzoek wordt beëindigd als alle concentraties zijn toegediend of als er een bepaalde reactie in de luchtwegen is opgewekt.
  • U krijgt een luchtwegverwijder via een voorzetkamer (plastic reservoir tussen mond en puffer).

Aan de hand van de reactie van de luchtwegen kan bepaald worden of astmatische klachten (hoesten en benauwdheid) kunnen worden opgewekt.

Histamine-provocatietest

Veilig

De provcatietest is een veilig onderzoek. Na het onderzoek kunt u lichte keelpijn of prikkelhoest hebben.

Het onderzoek is belastend vanwege het vele blazen, maar is verder niet gevaarlijk.

Nevenwerkingen

Reacties van de luchtwegen zijn mogelijk. Deze worden met medicijnen behandeld.

Lichte benauwdheid tijdens en na het onderzoek zijn normaal. U krijgt een luchtwegverwijder dat dit verhelpt.

Laatste aanpassing: 13 oktober 2020