Fit-to-flytest

Test om na te gaan of u in staat bent een vliegreis te maken. Tijdens de test meten we de verwachte hoeveelheid zuurstof in uw bloed tijdens een vliegreis.

Afspraken

Functiemetingen pneumologie

Enkel op medisch voorschrift

Voor dit onderzoek hebt u altijd een voorschrift van uw dokter nodig. Breng dit voorschrift mee op de dag van het onderzoek.

Voorbereiding

Voor een fit-to-flytest is geen specifieke voorbereiding nodig.

Breng de arts voor het onderzoek op de hoogte als u bloedverdunners neemt.

Verloop

Duur: 45 minuten.

  • U neemt plaats in een zetel.
  • De arts bepaalt het zuurstofgehalte in uw bloed door een prik te doen in de slagader van uw pols.
  • U krijgt een knijper op de neus en een mondstuk in de mond waarlangs u zuurstof in verlaagde concentratie (15%) inademt gedurende 20 minuten.
  • Tijdens deze test wordt uw zuurstofsaturatie continu gevolgd.
  • De arts prikt voor een tweede maal het zuurstofgehalte in uw bloed. Nadien drukt u de prikplaats goed af.
  • U krijgt een pleister op het wondje.

Als blijkt dat u extra zuurstof nodig hebt tijdens uw vliegreis, dan krijgt u hiervoor een attest en bijkomende informatie.

Fit-to-flytest

Veilig

Een fit-to-flytest is een veilig onderzoek.

Nevenwerkingen

Een lichte zwelling of blauwe plek ter hoogte van de prikplaats is mogelijk.

Laatste aanpassing: 13 oktober 2020