Fit-to-flytest

Test om na te gaan of u in staat bent een vliegreis te maken. Tijdens de test meten we de verwachte hoeveelheid zuurstof in uw bloed tijdens een vliegreis.

Afspraken

Functiemetingen 6

Enkel op medisch voorschrift

Voor dit onderzoek hebt u altijd een voorschrift van uw dokter nodig. Breng dit voorschrift mee op de dag van het onderzoek.

Voorbereiding

Voor een fit-to-flytest is geen specifieke voorbereiding nodig.

Breng de arts voor het onderzoek op de hoogte als u bloedverdunners neemt.

Verloop

Duur: 45 minuten.

  • U neemt plaats in een zetel.
  • De arts bepaalt het zuurstofgehalte in uw bloed door een prik te doen in de slagader van uw pols.
  • U krijgt een knijper op de neus en een mondstuk in de mond waarlangs u zuurstof in verlaagde concentratie (15%) inademt gedurende 20 minuten.
  • Tijdens deze test wordt uw zuurstofsaturatie continu gevolgd.
  • De arts prikt voor een tweede maal het zuurstofgehalte in uw bloed. Nadien drukt u de prikplaats goed af.
  • U krijgt een pleister op het wondje.

Als blijkt dat u extra zuurstof nodig hebt tijdens uw vliegreis, dan krijgt u hiervoor een attest en bijkomende informatie.

Fit-to-flytest

Veilig

Een fit-to-flytest is een veilig onderzoek.

Nevenwerkingen

Een lichte zwelling of blauwe plek ter hoogte van de prikplaats is mogelijk.

Laatste aanpassing: 13 oktober 2020