Sputuminductie

Ophoesten van sputum of slijm na het inademen van een zoutoplossing. Sputum is slijm vermengd met speeksel dat u ophoest uit de diepe luchtwegen bij luchtweginfecties. Het sputum wordt vervolgens onderzocht.

Afspraken

Functiemetingen 6

Enkel op medisch voorschrift

Voor dit onderzoek hebt u altijd een voorschrift van uw dokter nodig. Breng dit voorschrift mee op de dag van het onderzoek.

Voorbereiding

Er is geen specifieke voorbereiding nodig voor een sputuminductie.

Voor een betrouwbare uitslag raden wij u aan om gedurende 4 uur voor het onderzoek niet te roken.

Verloop

Voor een sputuminductie doen we altijd eerst een spirometrie.

Duur: 45 minuten.

  • U krijgt 4 puffs van een luchtwegverwijder via een voorzetkamer (plastic reservoir tussen mond en puffer).
  • Na 15 minuten doet u een spirometrie. 
  • Via een verneveltoestel inhaleert u gedurende enkele minuten een zoutoplossing. Dit wordt tot 2 keer herhaald.
  • Tussendoor hoest u sputum (slijm) op in een collectiepotje.
  • Het sputum wordt naar het laboratorium gestuurd voor verder onderzoek.
  • U krijgt nadien opnieuw 4 puffs van een luchtwegverwijder via een voorzetkamer.
  • Na 15 minuten sluit u af met nog een spirometrie.

Een sputuminductie is een volkomen veilig en pijnloos onderzoek.

Sputuminductie
Laatste aanpassing: 13 oktober 2020