Hyperventilatietest

Onderzoek om vast te stellen of hyperventilatie een rol speelt in uw klachten. Een hyperventilatietest bestaat uit een ademproef, het vastleggen van uw adempatroon en een gesprek met de psychologe.

Afspraken

Functiemetingen 6

Enkel op medisch voorschrift

Voor een hyperventilatietest hebt u altijd een voorschrift van uw dokter nodig. Breng dit voorschrift mee op de dag van het onderzoek.

Voorbereiding

Voor een hyperventilatietest is geen speciale voorbereiding nodig. Neem géén kalmerende medicatie.

Verloop

Duur: 75 minuten

  • Eerst wordt een basislongfunctie (spirometrie) gedaan.
  • U krijgt 4 puffs van een luchtwegverwijder via een voorzetkamer (plastic reservoir tussen mond en puffer).
  • Daarna heeft de ademproef plaats. Hier wordt uw reactie op ademinstructies onderzocht.
  • Uw adempatroon wordt vastgelegd en de uitgeademde koolstofdioxideconcentratie wordt gemeten.
  • U krijgt een vragenlijst die gaat over uw klachten in de thuissituatie.
  • Tijdens het gesprek met de psychologe worden de uitlokkende en/of in stand houdende factoren van hyperventilatie onderzocht. Dit gebeurt door een analyse van uw klachten en hun gevolgen.
  • De uitslag van het onderzoek wordt u ook meegedeeld door de psychologe.
Hyperventilatiesyndroomtest

Nevenwerkingen

De hyperventilatietest is een veilig onderzoek.

Wat u ervaart tijdens het onderzoek verschilt van persoon tot persoon. Uw feedback daarover is heel belangrijk voor het onderzoek.

Eventuele nevenwerkingen zijn altijd van voorbijgaande aard.

Laatste aanpassing: 19 maart 2021