Intensieve zorg 8

Brandwondencentrum

Op deze afdeling binnen de dienst intensieve geneeskunde verblijven voornamelijk patiënten met nood aan complexe wondzorg (zoals brandwonden), na een ernstig trauma of reconstructieve heelkunde. Zowel volwassenen als kinderen kunnen hier opgenomen worden. 

Daarnaast kunt u hier dag en nacht terecht voor brandwondenzorg, na afspraak of telefonisch contact met de afdeling.

Geïnformeerde toestemming

 • Op deze pagina vindt u meer informatie over uw verblijf en de geïnformeerde toestemming voor noodzakelijke procedures. Het is belangrijk dat u hiervan op de hoogte bent.

 • Soms zal de hoogdringendheid van de situatie niet toelaten om ingrijpende interventies (bv. een dringende ingreep) op voorhand met u te bespreken. Dan zal de arts in eer en geweten handelen in het belang van de patiënt. Uiteraard zal nadien alle noodzakelijke informatie gegeven worden. 

 • Wij gaan er vanuit dat u via deze weg hierover voldoende geïnformeerd wordt. 
  Hebt u nog vragen? Stel ze dan ook zeker aan een van de zorgverleners. 

Afspraken wondzorg

Komt u voor wondzorg (zonder opname) naar onze afdeling?

Meld u aan via de parlofoon bij de ingang van de afdeling. Nadien kunt u plaatsnemen in de wachtruimte naast de afdeling, die gekoppeld is aan de ouderlounge van intensieve zorg 7. 

Welkom op onze afdeling

U of uw naaste bent opgenomen op de dienst intensieve geneeskunde, waar patiënten verblijven na een zware operatie of na een ernstige complicatie van een operatie, een ongeval of een andere aandoening. 

Binnen deze dienst zijn er verschillende hospitalisatieafdelingen. Afhankelijk van het type operatie of aandoening, beslissen de artsen op welke afdeling u het best behandeld wordt.  

Daarnaast wordt er samengewerkt met andere intensieve zorgafdelingen die verbonden zijn met de dienst interne geneeskunde (intensieve zorg 1, intensieve zorg 2) of de dienst hart- en vaatziekten (intensieve zorg 4).

Om uw verblijf zo vlot en aangenaam mogelijk te laten verlopen, vindt u op deze pagina alle nodige informatie. Wij hopen dat deze info een goede leidraad is voor u en uw naasten tijdens uw opname op onze afdeling. 

Hebt u nog vragen?

 • Dan kunt u altijd terecht bij de verpleegkundige die voor u of voor uw naaste zorgt. 

Uw verblijf op een intensieve zorgafdeling

Op een intensieve zorgafdeling wordt de gezondheidstoestand van de patiënt voortdurend nauwlettend bewaakt. Het team van zorgverleners doet er alles aan om de patiënt zo goed mogelijk te behandelen. Soms zijn gespecialiseerde onderzoeken noodzakelijk. 

Klik hieronder om meer te lezen over wat er allemaal komt kijken bij intensieve zorg. 

Om de patiënt voortdurend te kunnen bewaken, maken we gebruik van een bewakingstoestel of monitor. Via die monitor houden we verschillende belangrijke lichaamsfuncties in het oog, zoals het hartritme en de bloeddruk. Om dit te kunnen opvolgen, wordt een katheter (buisje) in een ader geplaatst. 

Tijdens een behandeling op intensieve zorg kunnen verschillende apparaten gebruikt worden. Zo hebben vele patiënten lange of korte tijd nood aan ondersteuning van de ademhaling. Daarvoor wordt een beademingstoestel gebruikt dat verbonden is met een beademingsbuisje, dat door de mond naar de luchtpijp gaat. Tijdens deze behandeling kan de patiënt niet spreken. In deze fase van de behandeling worden sommige patiënten ook in een diepe slaap gehouden. Daarnaast gebruiken we soms apparaten die de werking van het hart of de nieren (tijdelijk) overnemen

Krachtige medicijnen spelen uiteraard een belangrijke rol in een behandeling op intensieve zorg. Deze medicatie wordt toegediend via een katheter (buisje) in een grote ader. Meestal wordt deze katheter in de hals of net onder het sleutelbeen geplaatst. Voor het comfort van de patiënt worden vaak pijnstillers of rustgevende (angstwerende) medicijnen toegediend. 

Tijdens de behandeling gebeuren verschillende onderzoeken:

 • dagelijks onderzoek door de arts
 • dagelijks onderzoek van bloed en urine
 • indien nodig onderzoeken met behulp van apparaten: radiologische onderzoeken (RX- of CT-scan), kijkonderzoeken (bronchoscopie, gastroscopie, coloscopie) ... 

Al deze onderzoeken zijn nodig voor een optimale behandeling, ook al kunnen ze een risico inhouden. Dat is afhankelijk van de algemene gezondheidstoestand van de patiënt. 

De opname van een kritieke brandwondenpatiënt verloopt steeds via de badkamer. Daar kunnen de wonden grondig gespoeld, gereinigd en behandeld worden in een warme omgeving. Indien wondzorg te pijnlijk is of de letsels zodanig ernstig zijn, kan de arts ervoor kiezen om de patiënt (tijdelijk of zo lang als nodig) onder narcose te brengen. 

Informatie via de zorgverleners

Het behandelende team houdt de patiënt en de naasten zo goed mogelijk op de hoogte van de evaluatie van de gezondheidstoestand van de patiënt. 

Als dat kan, wordt de patiënt op voorhand ingelicht over geplande en/of bijkomende onderzoeken en operaties. Het kan gebeuren dat de zorgverleners met spoed moeten ingrijpen, en dat de situatie dan niet toelaat om dit vooraf met de patiënt te bespreken. In dat geval zal de arts in eer en geweten handelen in het belang van de patiënt. Nadien wordt uiteraard de nodige informatie gegeven. 

Bewegingsvrijheid

Het is belangrijk om weten dat de bewegingsvrijheid van de patiënt licht beperkt wordt wanneer die beademd wordt via een beademingstoestel. Dat doen we om de veiligheid van de patiënt te garanderen. Om dezelfde reden kan het nodig zijn om een patiënt te fixeren als die in de war zou geraken door ernstig ziek zijn of als gevolg van een probleem in de hersenen. 

Uw kamer

Op deze afdeling kunnen mannen en vrouwen op dezelfde kamer verzorgd worden. Er is ook geen onderscheid tussen een- en tweepersoonskamers. De eenpersoonskamers worden in de eerste plaats gebruikt voor patiënten die in isolatie moeten verzorgd worden. 

In beeld: een kamer en de badkamer op onze afdeling (lees verder onder de foto's)

Adres

UZ Leuven campus Gasthuisberg
Intensieve zorg 8
Herestraat 49
3000 Leuven

Ligging en bereikbaarheid

Parkeren

Bezoek op een intensieve zorgafdeling

Bezoek voor volwassen patiënten (16 jaar en ouder)

 • Bezoek is elke dag mogelijk op vaste tijdstippen: 

  • van 14 tot 14.30 uur
  • van 19 tot 19.30 uur 
 • In principe is bezoek van familie beperkt tot twee bezoekmomenten per dag. 
  Kom met maximaal twee bezoekers per patiënt tegelijkertijd. 

   

 • Kinderen jonger dan 12 jaar komen niet op bezoek.

  • In uitzonderlijke gevallen is bezoek van kinderen wenselijk en wordt dit ook toegestaan. Dit kan na overleg met de hoofdverpleegkundige.
 • Alle uitzonderingen op de standaard bezoekmomenten kunnen aangevraagd en besproken worden met de hoofdverpleegkundige van de dienst en/of supervisor van de afdeling. 

 • Meld u voor elk bezoek aan bij het onthaal aan het begin van de gang van de dienst intensieve geneeskunde.

Bezoek voor patiënten van 0 t.e.m. 15 jaar

 • Voor ouders: 

  • tussen 7.45 en 8 uur: kort bezoek voor ouders die dat wensen (bijvoorbeeld door werk- of andere omstandigheden)
  • tussen 11 en 14 uur
  • tussen 16 en 20 uur 
 • Voor andere bezoekers (naaste familie, max. 4 personen): 

  • tussen 13.45 en 14 uur
  • tussen 19.45 en 20 uur 
 • Wanneer de toestand van uw kind het toelaat, is het mogelijk dat er één (groot)ouder blijft overnachten op de kamer van het kind. Dat noemen we rooming-in

Uitgebreid bezoek voor brandwondenpatiënten

 • Soms is een uitgebreider bezoek mogelijk bij brandwondenpatiënten, na akkoord van het team. Elke week bespreekt het team in overleg welke patiënten hiervoor al dan niet (meer) in aanmerking komen. De verpleegkundige zal u daarover informeren. 

 • Een uitgebreid bezoek duurt max. 2 uur en kan op de volgende vaste momenten:

  • Weekdagen: tussen 16 en 20 uur 
  • Weekend: tussen 14 en 20 uur
 • Kom met maximaal drie bezoekers per patiënt tegelijkertijd.

  Kinderen jonger dan 12 jaar komen niet op bezoek.

  • In uitzonderlijke gevallen is bezoek van kinderen wenselijk en wordt dit ook toegestaan. Dit kan na overleg met de hoofdverpleegkundige.

Eerste bezoek 

Het eerste bezoek aan een patiënt op een intensieve zorgafdeling kan confronterend zijn, door de apparatuur rond het bed en de verschillende slangetjes, verbanden en plakkers op het lichaam. Als de patiënt beademd wordt via een slangetje in de keel, zal die hierdoor niet kunnen praten. Vraag aan de verpleegkundige op welke manier u contact kunt maken met de patiënt, bijvoorbeeld door een aanspreking of een aanraking. 

Informatie via telefoon

Ondanks de beperkte bezoekmogelijkheden kunt u als naaste dag en nacht bellen voor informatie over de gezondheidstoestand van de patiënt op het algemene telefoonnummer van de afdeling. Zodra die aan de beterhand is, kunt u zelf met de patiënt bellen. Het is mogelijk dat we u op drukke momenten vragen op een ander tijdstip terug te bellen (bijvoorbeeld rond etenstijd, als de zorgverlener die voor de patiënt zorgt de handen niet vrij heeft).

Contactpersoon

Graag rekenen wij erop dat telkens één familielid/naaste belt die de informatie doorgeeft aan bijvoorbeeld andere familieleden. Bij het eerste bezoek bezorgt deze persoon zijn naam en telefoonnummer aan de verpleegkundige. 

Wachtruimte 

Wij vragen u om bij het begin van het bezoekuur aanwezig te zijn in de wachtzaal. Meld u voor elk bezoek aan bij aan het onthaal aan het begin van de gang van de dienst intensieve geneeskunde. Een onthaalmedewerker begeleidt u naar de afdeling. 

De kans bestaat dat u even moet wachten, bijvoorbeeld omdat de patiënt een onderzoek moet ondergaan dat niet op een ander tijdstip kon gepland worden of omdat de patiënt dringende zorg moet krijgen. Zelden gebeurt het ook dat de toestand van de patiënt plots achteruitgaat.

Hebt u een afspraak voor wondzorg (zonder opname) op de afdeling? Meld u aan via de parlofoon aan de ingang van de afdeling. Nadien kunt u ook plaatsnemen in de wachtruimte. 

Gesprek met de arts 

Als u een arts wil spreken, vraag dit dan aan de verpleegkundige die voor de patiënt zorgt. Door het intensieve karakter van de dienst, is het mogelijk dat de arts niet dadelijk beschikbaar is. 

Contact

 • Hoofdverpleegkundige: Karen Decock

 • Verpleegkundigen: +32 16 34 87 50 (24 uur op 24 beschikbaar)

Tijdens uw verblijf

Draag uw identificatiebandje gedurende uw hele ziekenhuisverblijf. Als het door omstandigheden toch zou loskomen, vraag dan een nieuw bandje aan uw verpleegkundige. Kijk na of alle informatie op het bandje correct is.
Op campus Gasthuisberg is parkeren betalend. U betaalt bij het verlaten van het ziekenhuis aan de betaalautomaten. Lees meer over parkeren, de parkeertarieven, oplaadpunten voor elektrische wagens ...
U kunt brieven en pakketjes ontvangen op de afdeling. Zorg dat uw volledige voornaam en familienaam bovenaan het adres van de afdeling staan vermeld. Te verzenden post mag u gefrankeerd aan de verpleegkundige geven of zelf posten in de brievenbus aan de ingang van het ziekenhuis.
Voor wie in de buurt van het ziekenhuis wil verblijven, bieden UZ Leuven en The Lodge-group kamers aan tegen een voordeeltarief.

Gsm-gebruik verboden

Op intensieve zorgafdelingen wordt veel gevoelige apparatuur gebruikt die van levensbelang is voor de patiënten. Gsm-gebruik kan de werking van die toestellen verstoren. Daarom is het verboden een gsm te gebruiken binnen de afdeling intensieve geneeskunde.

In de rest van het ziekenhuis is gsm-gebruik uiteraard wel toegestaan. 

Na uw opname

Zodra de gezondheidstoestand van de patiënt het toelaat, mag die van de intensieve zorgafdeling opnieuw naar een gewone hospitalisatieafdeling, naar een revalidatiecentrum of naar huis.

Meestal is in de loop van de voormiddag duidelijk of een overplaatsing naar een gewone kamer of de terugkeer naar huis mogelijk is. Als u naar een revalidatiecentrum moet gaan, wordt dit meestal eerder gecommuniceerd. 

Naar huis: meer informatie

Mag u naar huis? Dan vindt u op deze pagina meer informatie over onder andere hulp en ondersteuning thuis en het nodige papierwerk.

Naar de infopagina

Veelgestelde vragen over brandwonden

Team

Stafleden intensieve geneeskunde

Op de afdeling intensieve zorg 8 kunt u meestal een beroep doen op prof. dr. Casaer en dr. Haghedooren.

Stafleden plastische, reconstructieve en esthetische chirurgie

Op de afdeling intensieve zorg 8 is dr. Michel Van Brussel de (brandwonden)chirurg. 

Zorgteam

Binnen het zorgteam voor brandwondenpatiënten werken we ook samen met tal van kinesitherapeuten, ergotherapeuten, vrijwilligers en spelbegeleiding voor de kinderen. 

Extra ondersteuning - de sociaal werker

Maakt u zich zorgen over uw ziekte, gezin, werk of financiële situatie? U en uw familieleden kunnen bij de sociaal werker terecht voor een vertrouwelijk gesprek.

De sociaal werker zoekt samen met u naar oplossingen, geeft advies over sociale voorzieningen waar u recht op hebt en helpt bij vragen over verzekeringen en attesten. Indien nodig verwijst de sociaal werker u door naar externe diensten.

Vraag naar de sociaal werker van uw afdeling bij de verpleegkundige. U kunt de sociaal werker rechtstreeks bereiken of via het secretariaat (+32 16 34 86 20).

Nood aan gesprek of een luisterend oor? Vraag naar de pastor.

Ziekte en ziekenhuisopname stemmen vaak tot nadenken. Hebt u behoefte aan een rustig, vertrouwelijk gesprek?

Binnen de afdeling werkt een pastor die - ongeacht uw levensbeschouwing - een luisterend oor kan bieden als u het moeilijk hebt of met levensvragen zit.

Vraag naar een pastor via de verpleegkundige of contacteer een pastor via het secretariaat op tel. +32 16 34 86 20.

Waarvoor kunt u terecht bij de pastores?

Uw bedenkingen en suggesties

 • Uw bedenkingen, ervaringen en suggesties zijn belangrijke informatie om onze zorg voor patiënten te verbeteren. Zowel positieve ervaringen als dingen waarover u niet tevreden bent, zijn de moeite waard om te delen met ons.

 • U kunt uw bedenkingen aan ons bezorgen via e-mail (intensieve_geneeskunde@uzleuven.be) of via post naar: 

  • UZ Leuven campus Gasthuisberg
   Secretariaat dienst intensieve geneeskunde
   Herestraat 49
   3000 Leuven

Brochures

PDF
Brandwonden terug naar huis
PDF - 178.51 Kb
PDF
MRSA
PDF - 171.77 Kb
PDF
Delier of acute verwardheid
PDF - 111.59 Kb
PDF
Gerechtelijke autopsie
PDF - 1.09 Mb (Andere talen:  EN / FR)
Laatste aanpassing: 5 juni 2024