Pastorale dienst

De pastorale dienst begeleidt patiënten en hun verwanten tijdens (langdurige) opnames en in een ambulante zorgcontext of in acute crisisopvang. De pastor is er, vanuit christelijke inspiratie, voor iedereen die tijdens zijn of haar ziekenhuisopname de nood voelt om in gesprek te gaan rond zinvragen.
Logo pastorale dienst

Vraag een pastor

 • Via een verpleegkundige op de afdeling

 • +32 16 34 86 20 - werkdagen tussen 8 en 16.30 uur

 • +32 16 33 22 11 - buiten werkuren

 • Aan elke eenheid op elk campus is een pastor verbonden die dag en nacht bereikbaar is.

 • Ook als u op consultatie komt of behandeld wordt in het dagziekenhuis, kunt u bij een pastor terecht.

Waarvoor kunt u een pastor vragen?

Gesprek

Ziekte en ziekenhuisopname stemmen immers vaak tot nadenken. Het is soms een periode waarin de zinvolheid van het leven in vraag wordt gesteld. Hierbij kan de eigen levensbeschouwing onder druk komen te staan. Keuzes worden herbekeken. Relaties worden soms op de proef gesteld. 

Onze pastors willen luisteren in alle veiligheid en vertrouwen naar wat u bezighoudt. Een gesprek met een pastor kan zinnig zijn:

 • bij een ingrijpende beslissing
 • vlak voor een operatie of een behandeling
 • na een 'slecht nieuws' gesprek
 • als u opgenomen bent terwijl een geliefd iemand thuis begraven wordt
 • als het u allemaal wat te veel wordt
 • als u vragen hebt over God of je eigen geloofsbeleving
 • als de overgang naar een ander verblijf groot is
 • bij een lange revalidatie...
Fonkelende lichtjes in het duister

Sacramenten en rituelen

Ook voor gebed, sacramenten of rituelen zijn pastors beschikbaar. Er zijn tal van momenten waarop een sacrament of ritueel zinvol kan zijn.

 • Uw kindje ziek is en u denkt aan een doop.
 • U wenst een ritueel dat wat onuitspreekbaar is aanwezig stelt.
 • U wilt de ziekenzalving of ziekenzegen ontvangen op uw kamer.
 • U wilt de communie ontvangen.
 • U wilt een gesprek hebben dat de weg kan openen naar vergeving of verzoening.
 • U wilt afscheid nemen van een geliefd persoon.
 • Uw dierbare is overleden en u kunt u hem of haar in het mortuarium gaan groeten. Daarbij kunt u een pastor vragen om samen afscheid te nemen, voor ondersteuning, voor een gebed of voor een afscheidsritueel.

Vieringen in de kapel

Middaggebed

 • Elke werkdag tussen 12.45 en 13 uur op campus Gasthuisberg

Zondagsviering (eucharistieviering of woord- en communiedienst)

 • Campus Gasthuisberg: elke zondag om 10.45 uur.
 • Campus Pellenberg: elke 2de zondag van de maand om 10.30 uur.

Kunt u niet zelfstandig tot aan de kapel geraken?

Volg dan het middaggebed en de zondagsvieringen vanop de kamer via octopuz, het interactieve scherm op uw kamer.

Op zondag zijn er ook vrijwilligers die u graag naar de kapel helpen komen. Dit wordt op de afdeling bevraagd.

Communie op de kamer

Bij wie dit wenst, wordt de communie op de kamer gebracht.

 • Campus Gasthuisberg: elke werkdag en op zondag tussen 10 en 12 uur
 • Campus Pellenberg: op donderdag vanaf 10 uur en op zondag tussen 10 en 12 uur

Geef uw wens door via de verpleegkundige of logistieke medewerker op uw afdeling of contacteer ons via de 'pastorale knop' op het scherm bij uw bed.

Adres

UZ Leuven campus Gasthuisberg
Pastorale dienst
Herestraat 49
3000 Leuven

Ligging en bereikbaarheid

Contact

Laatste aanpassing: 14 maart 2024