De pastorale dienst focust daarbij op spirituele zorg. Ziekte en ziekenhuisopname stemmen immers vaak tot nadenken. Het is soms een periode waarin de zinvolheid van het leven in vraag wordt gesteld. Hierbij kan de eigen levensbeschouwing onder druk komen te staan. Keuzes worden herbekeken. Relaties worden soms op de proef gesteld. Heeft u of uw familie behoefte aan een vertrouwelijk gesprek, dan kan u beroep doen op een pastor. Hij/zij is er vanuit een christelijke inspiratie, met aandacht en waardering voor ieders spirituele en levensbeschouwelijke achtergrond.

U kan altijd, de klok rond, naar een pastor vragen.

Meer informatie over de pastorale dienst, de visie en wie we zijn vindt u bij over ons.