Pastorale dienst

Ziekte en ziekenhuisopname stemmen immers vaak tot nadenken. Het is soms een periode waarin de zinvolheid van het leven in vraag wordt gesteld. Hierbij kan de eigen levensbeschouwing onder druk komen te staan. Keuzes worden herbekeken. Relaties worden soms op de proef gesteld.

Heeft u of uw familie behoefte aan een vertrouwelijk gesprek, dan kan u beroep doen op een pastor. Hij/zij is er vanuit een christelijke inspiratie, met aandacht en waardering voor ieders spirituele en levensbeschouwelijke achtergrond.

Contact

Adres

UZ Leuven campus Gasthuisberg
Pastorale dienst
Herestraat 49
3000 Leuven

Nieuws en evenementen

Column van de pastor - "In het ziekenhuis word je vaak verplicht om te rusten"

13 april 2022

Inspiratieteksten Lente

21 maart 2022
Aan het begin van de lente reiken we je graag enkele teksten aan. We hopen dat ze mogen beroeren en inspireren.

Rouwgroep: verder leven na verlies

Datum: 12 juli 2022
Locatie: campus Gasthuisberg
Je verloor recent of al langer geleden iemand die je graag zag aan kanker. Je mist hem/haar in de grote en kleine dagelijkse dingen. Je zoekt misschien naar een nieuwe betekenisvolle invulling van het leven en/of een nieuwe plaats binnen je familie nu je zonder de ander verder moet.

Internationale vrouwenrechten dag

8 maart 2022
Naar aanleiding van Internationale Vrouwendag, interviewde de pastorale dienst Nancy Vansteenkiste, operationeel directeur in ons ziekenhuis. Als één van de weinige vrouwelijke directieleden vertelt zij ons over de inhoud van haar job, van waaruit ze deze job doet en wat haar zin en betekenis geeft in haar leven.

Veertigdagentijd

7 maart 2022
Tijdens de veertigdagentijd, neemt men 40-dagen de tijd om zich voor te bereiden op Pasen. Gelovigen proberen zo de essentie op het spoor te komen. Door bewust te proberen onthechten, gaan ze op zoek naar wat er in relatie tot zichzelf, anderen en God écht toe doe

De kracht van rituelen

23 december 2021
In een ziekenhuis krijgen mensen vaak te maken met een kantelmoment. Een geboorte, een heikele operatie of een geliefde die op sterven ligt, zijn grote overgangsmomenten in het leven. Wie op dat moment nood heeft aan iets meer dan het gewoon te laten gebeuren, kan vragen naar een ritueel bij de ziekenhuispastor.
Laatste aanpassing: 18 mei 2022