COVID-19 - coronamaatregelen

 • Handelingen door derden zoals rituele wassingen en balsemingen zijn voorlopig niet toegelaten.
 • Afscheid van overledenen binnen het mortuarium van UZ Leuven:
  • Bij voorkeur enkel door eerstegraadsverwanten.
  • Maximaal 2 nabestaanden per bezoek.
  • Niet mogelijk voor COVID-19-gerelateerde overlijdens.

Vragen over deze maatregelen? Bel 016 34 46 60.

Afscheid nemen van een overledene

Komt u een overledene groeten? Meld u dan aan bij het onthaal in de centrale inkomhal.
Het mortuarium bevindt zich op de grijze pijl.

  Openingsuren

  • Ma tot vrij: 14 - 17 uur

  • Weekend en feestdagen: 9 - 12.30 uur (enkel na telefonische afspraak)

  Met pastor

  U kan steeds beroep doen op een pastor om:

  • Samen afscheid te nemen.
  • U te ondersteunen.
  • Samen te bidden.
  • Een afscheidsritueel uit te voeren.

  Vraag een pastor om u te begeleiden.

  Verschillende geloofsovertuigingen

  Voor moslims is er een ruimte beschikbaar in het mortuarium om rituele wassingen uit te voeren.

  Er wordt maximaal rekening gehouden met de geloofsovertuiging van de overledene, ook in het kader van een gerechtelijk onderzoek.

  Brochures

  Voor begrafenisondernemers

  Afhalen

  Neem altijd contact op om na te gaan of het al mogelijk is om het lichaam te komen halen.

  Aangifte van overlijden

  Bij patiënten die in UZ Leuven zijn overleden, moet de aangifte van overlijden gebeuren op de dienst burgerlijke stand van de stad Leuven.

  Crematie

  Een crematie wordt doorgaans aangevraagd door de begrafenisondernemer bij de burgerlijke stand van de stad waar de persoon overleden is.

  Bij een aanvraag tot crematie moeten de volgende documenten worden bijgevoegd:

  • Een attest van de arts die het overlijden heeft vastgesteld, met de aanduiding of het gaat om een natuurlijk, gewelddadig of verdacht overlijden.
  • Wanneer een natuurlijk overlijden werd vastgesteld, is er een tweede verslag nodig van een door het gemeentebestuur aangestelde arts
  • Bij de vaststelling van een gewelddadig of verdacht overlijden is er een toelating tot crematie van de Procureur des Konings nodig

  Gerechtelijk onderzoek

  Bij een gerechtelijk onderzoek gelden aangepaste regels:

  • Brengen van het lichaam kan 24/7.
  • Afhalen kan enkel na vrijgave door de magistraat.

  Adres

  UZ Leuven campus Gasthuisberg
  Mortuarium
  Herestraat 49
  3000 Leuven

  Ligging en bereikbaarheid

  • Volg vanuit de centrale ontvangsthal de grijze pijl.

  Over ons

  Het mortuarium beschikt over de nodige infrastructuur en opgeleid personeel om:

  • Waardig afscheid te organiseren
  • Lichamen adequaat te bewaren in afwachting van autopsie
  • Autopsies uit te voeren volgens gestandaardiseerde procedures en internationale kwaliteitsstandaarden
  Laatste aanpassing: 23 november 2022