Aangifte van overlijden

Een overlijden moet u melden bij de stad Leuven. De stad maakt dan een overlijdensakte op. De aangifte wordt meestal gedaan door de begrafenisondernemer, maar kan in principe door elke meerderjarige worden gedaan.