Begrafenis of crematie?

Een begrafenis is een plechtigheid waarbij iemand die overleden is begraven wordt. Bij een crematie kunt u de as laten verstrooien, begraven of bijzetten op de begraafplaats of op een plaats naar keuze. Lees wat u hiervoor moet regelen.

Begrafenis

De nabestaanden kunnen de overledene begraven in:

 • de gemeente waar hij gedomicilieerd is;
 • de gemeente waar de familie een concessie tot begraven bezit;
 • de gemeente van overlijden

Crematie

Bij een crematie, ook wel verassing of lijkverbranding genoemd, kunnen de nabestaanden de as laten verstrooien, begraven of bijzetten op de begraafplaats. Ze kunnen de as ook laten verstrooien, begraven of bewaren op een andere plaats dan de begraafplaats.

Vereiste documenten

Voor een begrafenis of een crematie hebt u altijd volgende documenten nodig: 

 • overlijdensformulier (model IIIC of IIID): kan afgehaald worden in het mortuarium tijdens de openingsuren
 • de identiteitskaart van de overledene
 • het trouwboekje
 • de toelating tot begraving: wordt afgeleverd door de gemeente waar de begrafenis zal plaatsvinden
 • een attest laatste wilsbeschikking: hierin wordt de wijze van lijkbezorging beschreven. Het attest wordt afgeleverd door de bevolkingsdienst van de woonplaats van de overledene.

Extra documenten bij crematie

Voor een crematie hebt u, naast bovenstaande documenten, nog extra documenten nodig: 

 • een medisch attest afgeleverd door de behandelende arts;
 • een attest ‘aanvraag tot crematie’;
 • een attest van de stadsgeneesheer;
 • Indien nodig een attest ‘aanvraag tot asverstrooiing of begraving van de as of bewaring van de urne op een andere plaats dan de begraafplaats’. Deze verklaring moet mee ondertekend worden door alle nog in leven zijnde bloed- of aanverwanten van de eerste graad. Een schriftelijke toestemming van de eigenaar: als niet kan bewezen worden dat de plaats eigendom is van de nabestaande(n).

Lichaam afstaan voor de wetenschap

De overledene kan ook bij leven gekozen hebben om zijn lichaam ter beschikking te stellen van de wetenschap. U kunt hierover meer informatie krijgen bij het Vesaliusinstituut via +32 16 33 66 81.

Laatste aanpassing: 11 januari 2023