Wie zijn de pastores van de pastorale dienst?

In de pastorale dienst werken vrouwen en mannen, leken en één priester samen.