Sommige patiënten lijden tijdens een ziekenhuisopname of na een ingreep tijdelijk aan een acute verwardheid of delier. Acute verwardheid treedt vaak, maar niet uitsluitend, op bij oudere patiënten. Delier is meestal van voorbijgaande aard.

Brochure details

  • Titel: Delier - acute verwardheid
  • Referentienummer: 700540
  • Publicatiedatum: 30-04-2018